European Union
RAAD VAN
DE EUROPESE UNIE

NL

Brussel, 13 maart 2009

7439/09 (Presse 59)

P 31

(OR. en)

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie over Gemeenschappelijk Standpunt 2009/139/GBVB van de Raad van 16 februari 2009 tot verlenging van de beperkende maatregelen tegen de leiders van de regio Trans-Nistrië van de Republiek Moldavië

De kandidaat-lidstaten Turkije, Kroatië* en de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië *, de landen van het stabilisatie- en associatieproces en mogelijke kandidaat-lidstaten Albanië, Bosnië en Herzegovina, Montenegro en Servië, en de EVA-landen Liechtenstein en Noorwegen, die lid zijn van de Europese Economische Ruimte, alsmede Georgië verklaren dat zij de doelstellingen onderschrijven van Gemeenschappelijk Standpunt 2009/139/GBVB van de Raad van 16 februari 2009 tot verlenging van de beperkende maatregelen tegen de leiders van de regio Trans-Nistrië van de Republiek Moldavië dat op 17 februari 2009 bekendgemaakt is in het Publicatieblad van de Europese Unie, nr. L 46, blz. 76.

Zij zullen er zorg voor dragen dat hun nationale beleid met dit gemeenschappelijk standpunt overeenstemt.

De Europese Unie neemt met genoegen nota van deze toezegging.


*Kroatië en de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië blijven deelnemen aan het stabilisatie- en associatieproces.