Vereniging Milieudefensie

Gezamenlijk persbericht Milieudefensie en Dierenbescherming NHN

Eerste burgerinitiatief in Noord-Holland op agenda Provinciale Staten Provincie gaat beslissen over lot veefabrieken

Amsterdam/Heiloo, 6 februari 2009 ­ Milieudefensie en de Dierenbescherming zijn blij dat het eerste burgerinitiatief in provincie Noord-Holland ontvankelijk is verklaard. Dit maakt de weg vrij voor de inhoudelijke behandeling van het voorstel door de Provinciale Staten. Met het burgerinitiatief willen de Dierenbescherming en Milieudefensie bereiken dat de provincie Noord-Holland de vestiging van megastallen verbiedt.

In september 2008 hebben Milieudefensie en de Dierenbescherming hun krachten gebundeld. Aanleiding vormde een bouwplan voor een megastal in Middenmeer, met 1,62 miljoen vleeskuikens de grootste kippenfabriek van Nederland. Megastallen zijn slecht voor het milieu, schaden het landschap en veroorzaken veel dierenleed. De samenwerking heeft geleid tot het idee om een burgerinitiatief te starten. Bedoeling om Provinciale Staten van Noord-Holland te bewegen tot een verbod op vestiging van grootschalige bio-industrie.

Inwoners van de provincie Noord-Holland hebben massaal hun handtekening onder het burgerinitiatief gezet. In korte tijd lukte het de twee organisaties om ruim 25.000 steunbetuigingen te verzamelen. Volgens de provinciale verordening zijn 5.000 geldige handtekeningen al voldoende om een aanvraag voor een burgerinitiatief goed te keuren. Op 15 december 2008 zijn de handtekeningen aan de Commissaris van de Koningin, de heer Borghouts, overhandigd. Het wachten was vervolgens op de reactie van de provincie. Vandaag is bekend geworden dat de Commissaris van de Koningin het voorstel ontvankelijk heeft verklaard. Dit wordt in de statenvergadering van komende maandag formeel bevestigd. Inhoudelijk wordt het voorstel binnenkort besproken in twee commissies, de beslissende stemming over het burgerinitiatief tegen megastallen zal plaatsvinden op 16 maart.

/- Einde bericht - /Vereniging Milieudefensie