ABVAKABO FNV

Vakbond op Wereld Water Forum (16-22 maart Istanbul)

Van 16 tot en met 22 maart 2009 vindt het driejaarlijkse Wereld Water Forum (WWF) plaats in Istanbul. Waterdeskundigen uit de hele wereld komen bij elkaar om te praten over de wereldwijde waterproblematiek. Ook vakbonden, waaronder ABVAKABO FNV, zullen daar aanwezig zijn. De bonden zullen publiek-publieke-samenwerking (PUP's) en de Water Operators Partnerships promoten als manieren om recht op en toegang tot schoon drinkwater voor iedereen te verbeteren. Verder zullen de vakbonden pleiten voor democratisch waterbeheer en overheden wijzen op hun verantwoordelijkheden om recht op water te waarborgen voor hun burgers, zowel nu als in de toekomst.

In het verleden was het WWF een door multinationals gedomineerd gebeuren en werd een te groot stempel door bedrijven als Veolia, Suez, Coca cola, Nestle etc. op het WWF gedrukt. Deze multinationals gebruiken het WWF om hun imago op te poetsen door zich voor te doen als weldoeners en te zeggen zich in te spannen voor "toegang tot schoon water voor iedereen". ("Bluewashing"; vergelijk: Greenwashing). In de praktijk zijn zij (de multinationals) veelal de veroorzakers van een verslechterde toegang tot schoon drinkwater voor arme bevolkingsgroepen, doordat zij juist water onttrekken aan lokale bevolking. Soms voor industrieel, commercieel gebruik (Coca cola, Nestle) soms door privatisering en exorbitante prijsstijging (Veolia, Suez) van drinkwater. Op het WWF doen zij zich echter voor als weldoeners voor de watervoorziening en de arme bevolking.

Vakbonden in de publieke sector vinden het belangrijk om hun stem te laten horen en te laten zien hoe de publieke sector juist de aangewezen sector is om toegang tot schoon, veilig en betaalbaar drinkwater voor iedereen te garanderen en om de Millenniumdoelen te verwezenlijken. (Halvering van het aantal mensen zonder toegang tot schoon drinkwater voor 2015). Daarom zullen vakbonden ook dit keer weer aanwezig zijn en een aantal workshop organiseren waarin voorbeelden getoond zullen worden van goede (publiek-publieke) samenwerking en het door de vakbonden gesteunde Global Water Operators Partnership.

Tevens zullen we onze boodschap uitdragen om aandacht te geven aan de rol, kennis en kunde van werknemers in de watervoorziening en het waterbeheer. Honderden consultants zullen zich bij ministers/overheden en waterbedrijven opwerpen als deskundige voor waterproblematiek. Onze boodschap zal simpel zijn: "Luister naar de werknemers; zij zijn immers de professionals". Zo kunnen we enig tegenwicht bieden aan de commerciële belangen die op het WWF aanwezig zullen zijn. Want door het noodzakelijk dagelijks verbruik is water een dienst waar veel geld aan te verdienen valt. Die commerciële belangen zullen we bestrijden want water is en blijft een publieke dienst.

De aanwezigheid van VN-organisaties, overheden/ministers, andere vakbonden, werkgevers en NGO's, maakt het WWF tot een belangrijke ontmoetings- en netwerkplek. Dit zal ABVAKABO FNV gebruiken om banden aan te halen met de vakbonden in de landen waar Nederlandse waterbedrijven en waterschappen actief zijn en om als vakbonden te delen in elkaars kennis en ervaringen.