Gemeente Almelo

Wijkwaardebonnen voor goede ideeën: vanaf 16 maart aanvragen

4 maart 2009 - Het is jouw wijk, dus jij mag het zeggen! Hiermee roept de Gemeente Almelo alle inwoners op die zich willen inzetten voor hun buurt of wijk een aanvraag in te dienen voor wijkwaardebonnen. Dit zijn tegoedbonnen waarmee zij hun idee kunnen uitvoeren. Dit kan individueel, maar ook namens een groep inwoners. Het moet gaan om een idee waardoor de buurt mooier, veiliger of gezelliger wordt. Dit jaar is via het Rijk 270.000 beschikbaar. De eerste aanvraagronde start 16 maart a.s. Aanvragen worden behandeld in volgorde van binnenkomst.

De gemeenteraad heeft in de raadsvergadering van 3 maart jl. de subsidieverordening vastgesteld. Het geld wordt verdeeld over de vijf stadsdelen op basis van de inwonersaantallen. Per stadsdeel komt er een regiegroep. De regiegroep bestaat uit inwoners uit het stadsdeel, de stadsdeelcoördinator en de wijkondersteuner. De regiegroep beoordeelt de aanvragen voor wijkwaardebonnen tot EUR 10.000. Bij aanvragen die meer kosten dan EUR 10.000 organiseert de regiegroep eerst een wijkraadpleging om te kijken of er voldoende draagvlak in de wijk is voor het initiatief.

In de tweede helft van 2009 en in 2010 volgen nieuwe aanvraagrondes.

Voorbeelden van bewonersinitiatieven zijn: een project voor jongeren die werkloos zijn; speelplekken; , een hondenspeelveld, een wijkkrant; een wijkfeest; sportdag; het bekostigen beplanting en bloembakken; presentjes voor nieuwe bewoners in de wijk; opstellen leefregels buurt; nieuwe manieren om alle bewoners bij de wijk te betrekken.