Rijksuniversiteit Groningen

Persbericht
Rijksuniversiteit Groningen / nummer 34 / 9 maart 2009

Oratie prof. Smets (Duisenbergleerstoel) met inleiding van Nout Wellink

Frank Smets, hoogleraar honorair op de nieuwe Duisenbergleerstoel, houdt op maandag 16 maart zijn oratie 'Tien jaar EMU en economisch onderzoek: Uitkomst en uitdaging'. De oratie wordt ingeleid door dr. Nout Wellink, president van De Nederlandsche Bank. Ook leden van de familie Duisenberg zijn aanwezig bij de oratie en de instelling van de leerstoel, waarmee de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit Groningen Wim Duisenberg wil eren en herdenken.

Wim Duisenberg, oud-minister van Financiën en oud-president van zowel de Europese Centrale Bank als De Nederlandsche Bank, studeerde in 1961 cum laude af in de economie aan de Groningse faculteit.

Eer

'Het is een hele eer dat ik gevraagd ben een leerstoel te bezetten die de naam van Wim Duisenberg draagt', zegt professor Smets, directeur onderzoek bij de Europese Centrale Bank (ECB) in Frankfurt. 'Als eerste voorzitter heeft Duisenberg natuurlijk een cruciale rol gespeeld in het opzetten van de ECB en de invoering van onze Europese eenheidsmunt, de euro. Duisenberg stond nog vijf jaar aan het hoofd van de ECB toen ik er kwam werken. Hij heeft ook zijn stempel achtergelaten op het economisch onderzoek van de ECB; hij is één van de mensen die erop stond dat er een aparte onderzoeksafdeling kwam, waar ik nu hoofd ben.'

Onzekere tijden

Smets is gespecialiseerd in monetaire economie en geldbeleid. 'Eén van de afdelingen van mijn onderzoeksdepartement houdt zich bezig met econometrische modellen en voorspellingen; een hele uitdaging in deze onzekere tijden. Een andere afdeling is gespecialiseerd in monetair beleid en doet onderzoek naar monetaire beleidsstrategieën en de effecten van rentewijzigingen op de economie van de eurozone. De derde afdeling spitst zich toe op de werking van financiële markten en de banksector, vraagstukken van financiële stabiliteit, en betalingssystemen.' 'We werken samen met een netwerk van onderzoekseconomen van de verschillende nationale Centrale Banken. Momenteel heb ik een vrij groot onderzoeksnetwerk lopen waarbij we kijken naar de loonvorming in de verschillende landen van de EMU (het Wage Dynamics Network). Het netwerk heeft 17.000 bedrijven aangeschreven, wat geleid heeft tot een unieke nieuwe dataset. Het lijkt me leuk om straks in het kader van de Duisenbergleerstoel ook hierover met de studenten verder onderzoek te doen.'

Duisenbergleerstoel

Eén van Smets' taken op de ECB is de communicatie en interactie met de internationale academische onderzoekswereld te bevorderen. 'Ik vind het dan ook heel leuk en belangrijk om nog zelf een voet in de academische wereld te hebben. De Duisenbergleerstoel is daarvoor een ideaal platform. Ik kom een aantal keren per semester naar Groningen. Eén van mijn plannen is om een cursus te geven over het bouwen en schatten van dynamische algemene evenwichtsmodellen voor de analyse van geldbeleid. Naast de cursus, ga ik ook studenten begeleiden en geef ik een aantal seminars.'

Gegevens oratie
Sprekers: prof.dr. Frank Smets en dr. Nout Wellink Datum en tijd: maandag 16 maart 2009, 16.15 uur
Plaats: Aula Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Noot voor de redactie,

Rijksuniversiteit Groningen