Gemeente Berkelland


Postbus 200
7270 HA Borculo
Tel.: 0545-250 250
Contact en bezoekgegevens

Clientenraad Wet werk en bijstand vergadert op 16 maart in gemeentekantoor Eibergen

De Cliëntenraad Wet werk en bijstand van de gemeente Berkelland vergadert op maandag
16 maart om 13.30 uur in de vergaderzaal van het gemeentekantoor aan de Grotestraat 30 in Eibergen. Het is een openbare vergadering. U bent dus van harte welkom op de publieke tribune.

Agenda:


1. Opening


2. Vaststelling agenda


3. Mededelingen


·Gemeente


·Dagelijks bestuur Cliëntenraad-Wwb


·Afgevaardigde Wmo-raad /armoedebeleid


·Werkgroep A


·Werkgroep B


4. Notulen vergadering van 16 februari 2009


5. Ingekomen stukken: opening Vrijwilligersinformatiepunt


6. Uitgaande stukken: geen


7. Advies opzet Multicultureel Platform Borculo (MCP Borculo)


8. Wat verder ter tafel komt: vakantiegids


9. Rondvraag


10. Sluiting

Trefwoorden Clientenraad Wet Werk en Bijstand
Mutatiedatum 11/03/2009