Provincie Noord-Holland

Provinciale Staten behandelen burgerinitiatief

12-3-2009

In de Statenvergadering op 16 maart besluiten Provinciale Staten over het burgerinitiatief Geen megastallen in Noord-Holland. De indieners van het burgerinitiatief kunnen tijdens de vergadering hun voorstel toelichten.

Verder wordt in de vergadering een presentatie gegeven over het Proces Structuurvisie Noord-Holland 2040. CDA-statenlid Bruggeman neemt vervolgens afscheid van de staten in verband met zijn benoeming tot wethouder in de gemeente Bloemendaal. De heer F.F.J. Wilms zal als zijn opvolger worden beëdigd. Vervolgens wordt de nieuwe statengriffier, mevrouw Ingrid Speekenbrink, beëdigd.

Na het vragenuur komen onder meer aan de orde: de tussentijdse kredietaanvraag voor het project herinrichting en verlagen maximumsnelheid van het gedeelte De Rijp Alkmaar van de provinciale weg N244 en het inpassingsplan Bloemendalerpolder.

De vergadering is in de statenzaal van het provinciehuis aan de Dreef in Haarlem en begint om 13.00 uur.

Volledige agenda en stukken vindt u hier.

Hier vindt u de internetverbinding met de Statenzaal in het Provinciehuis te Haarlem. De internetverbinding gaat om 13.00 uur de lucht in.

Nieuwsredactie