Ingezonden persbericht


Den Haag
12 maart 2009

Kamer van Koophandel Nederland

Persconferentie resultaten Conjunctuur Enquête 1e kwartaal 2009

Op maandag 16 maart 2009 presenteert de Kamer van Koophandel in samenwerking met VNO-NCW de resultaten van de meest recente conjunctuur enquête (COEN). Namens de Kamer van Koophandel Nederland zal voorzitter F.J. Lavooij de cijfers toelichten. Namens VNO-NCW zal voorzitter B.E.M. Wientjes enkele conclusies trekken en aangeven wat deze cijfers voor de economie van Nederland betekenen. Staatssecretaris F. Heemskerk zal het rapport in ontvangst nemen en een reactie geven op de uitkomsten. Tevens zal directeur F. van Steenis van Kamer van Koophandel Nederland op basis van de jongste cijfers uit het Handelsregister een feitelijke stand van zaken geven.

De ConjunctuurEnquête Nederland (COEN) is het gezamenlijke conjunctuuronderzoek van VNO-NCW, MKB Nederland samen met het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), de Kamers van Koophandel en het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid (EIB). Dit onderzoek brengt vier keer per jaar de belangrijkste ontwikkelingen en verwachtingen van het Nederlandse bedrijfsleven in kaart, uitgesplitst naar regio en bedrijfstak. Daarbij wordt in de analyse en de vraagstelling ingespeeld op actuele ontwikkelingen. De enquête is gebaseerd op kwalitatieve verwachtingen van ondernemingen en geeft daarom meer een stemmingsbeeld van ondernemingen over de huidige en toekomstige gang van zaken dan een kwantitatief beeld over die gang van zaken.


Plaats Perscentrum Nieuwspoort
Lange poten 10, Den Haag
Zaal Wandelgangen 1
Aanvang: 10.00 uur
Einde: 11.00 uur