Fortis Bank

Published: 18:33 12.03.2009 GMT+1 /Source: FORTIS /BXS: FORB /ISIN: BE0003801181

Fortis holding organiseert Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders

Fortis holding organiseert Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders op 8 april in Utrecht en 9 april in Brussel.

Op deze Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders zullen aandeelhouders zich kunnen uitspreken over het nieuwe akkoord dat Fortis holding, BNP Paribas en de Belgische Staat op 6 maart hebben bereikt.

Op de Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders kunnen aandeelhouders tevens stemmen over de benoeming van nieuwe bestuurders alsook over een aantal voorstellen tot statutenwijzigingen.

Ten behoeve van deze Algemene Vergaderingen zullen maandag 16 maart de volgende documenten worden gepubliceerd op de website van Fortis, www.fortis.com :

Agenda's Algemene Vergaderingen Fortis SA/NV en Fortis N.V. Toelichting op de Agenda's
Circulaire voor aandeelhouders Speciaal Verslag van de Raad van Bestuur

Fortis holding (Fortis SA/NV en Fortis N.V.) bestaat uit (1) Fortis Insurance Belgium, (2) Fortis Insurance International en (3) de financiële activa en verplichtingen van de verschillende financiële vehikels. De internationale verzekeringsactiviteiten (Fortis Insurance International) zijn aanwezig in het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Hongkong, Luxemburg (Niet-Leven), Duitsland, Turkije, Rusland, Oekraïne en in joint ventures in Luxemburg (Leven), Portugal, China, Maleisië, India en Thailand. Fortis holding is niet betrokken bij bancaire activiteiten.

Perscontact:

Brussel :


+32 (0)2 228 82 92
Utrecht:

+31 (0)30 226 32 61
Investor Relations:

Brussel :


+32 (0)2 565 53 78
Utrecht:

+31 (0)30 226 65 66