Gemeenteraadsfractie D66 Utrecht

D66 Utrecht is een bruisende afdeling. Iedere maand worden er activiteiten georganiseerd in Utrecht, waarover u meer informatie kunt vinden op www.d66utrecht.nl.

Tijdstip

Activiteit

Dinsdag 17 maart

19.30u

Managers en grootschaligheid in het onderwijs

Café The Florin, Nobelstraat 2-4

Middelbare scholen lijken soms bijna te bezwijken onder de enorme hoeveelheden leerlingen die zij moeten onderwijzen. Dit roept de vraag op of de kwaliteit van het onderwijs hierdoor in het geding komt.

Harm Beertema, bestuurslid van Beter Onderwijs Nederland (BON), zal deze vraag met een volmondig ja beantwoorden. Hoogleraar Bestuurs- en Organisatiewetenschap Mirko Noordegraaf schreef onlangs in een artikel in NRC Handelsblad dat grote scholen niet per se een negatieve invloed hoeft te hebben op de kwaliteit van onderwijs.

Dit debat wordt georganiseerd door de Jonge Democraten.

Woensdag 18 maart

19.30u

Actieplan Luchtkwaliteit Utrecht

Ganzemarkt 6 (zijkant van het stadhuis, in de rij van Winkel van Sinkel)

Deze afdelingsvergadering zal in het teken staan van het Actieplan Luchtkwaliteit Utrecht. Dit Actieplan is in opdracht van het college van Burgemeester en Wethouders opgesteld en is begroot op één miljard euro en bepaalt het beleid voor de komende 12 jaar. Er wordt met name ingezoomd op de automobiliteit, OV, fiets en mobiliteitsmanagement. Voor niet-D66 leden, graag eerst bellen met Arjan Kleuver.

Het doel van dit plan is om de luchtkwaliteit in Utrecht zodanig te verbeteren dat aan de Europese normen voor luchtkwaliteit wordt voldaan. Lees meer.

De fractie wil dit ingrijpende plan graag met de leden bespreken. Het gaat om één miljard euro belastinggeld en een beleidsplan voor de komende 12 jaar met grote gevolgen voor de volksgezondheid, leefbaarheid, bereikbaarheid en economie van Utrecht!

Heeft u een mening over dit belangrijke ontwerp, leg deze dan voor aan deze afdelingsvergadering in de vorm van een motie of amendement! Deze helpen de fractie de mening van de leden in de raad naar voren te brengen.

Maandag 30 maart

20:30u

D-Café: Toekomst van Utrecht

Café de Maartenshof, Loeff Berchmakerstraat 34 (zijstraat Neude)

Dit is de maandelijkse ontmoetingsplek van de afdeling Utrecht, waar ook niet leden welkom zijn. Een mooie gelegenheid om kennis te maken onder het genot van biertje.

Het thema van het debat is deze keer de economische toekomstvisie voor Utrecht: een gezellige provinciestad of toch internationale aspiraties. Dit thema zal worden ingeleid door prof. Atzema van de Universiteit Utrecht, hoogleraar Economische Geografie.

Sonia Drannikova
Beleidsmedewerker en fractiemedewerker Gemeenteraadsfractie D66 Stadhuis, Postbus 16200, 3500 CE, Utrecht
ma, di en do (12.00 - 18.00)
030 - 2861127 of 06-45 31 02 83