Leefbaar Utrecht

PERSBERICHT

16 MAART 2009

GEEN ROL VOOR LEEFBAAR UTRECHT IN GELEGENHEIDSCOALITIE

De val van het College van PvdA, Groenlinks, CDA en Christenunie is voor Stadspartij Leefbaar Utrecht geen verrassing. Voor iedereen die de Utrechtse politiek een beetje volgt, was volstrekt duidelijk dat de liefde na nog geen drie jaar bekoeld was. Enerzijds door de voortdurende wanprestatie van de twee Groenlinks wethouders Giesberts en Van Eijk, die bijna alles wat ze hebben aangeraakt in een puinhoop hebben veranderd.

Anderzijds door de inhoudelijke geschilpunten tussen Groenlinks en PvdA. Fractievoorzitter Vincent Oldenborg: "De rel rond de herstructurering van Kanaleneiland-noord en het daar vertoonde powerplay van PvdA-wethouder Bosch - de bouwer- heeft voor hoogspanning op de coalitie gezorgd. Met eenzelfde opgave voor de spoorzone in Overvecht voor de deur, heeft Groenlinks een verstandig moment gekozen om definitief dwars te gaan liggen."

Vincent Oldenborg: "Het niet accepteren van de Nouw-3 / Spoorlaan en de sloop van 30 tot 100 woningen aan de Sint Josephlaan laat misschien een klein stukje van het groene imago van Groenlinks intact. Een imago wat de laatste drie jaar volledig leek ingeruild voor de luxe van het regeringspluche."

LEEFBAAR UTRECHT WAS, IS EN BLIJFT TEGEN DE SPOORLAAN

Voor Stadspartij Leefbaar Utrecht is de situatie heel helder. Stadspartij Leefbaar Utrecht was tegen de Spoorlaan, is tegen de Spoorlaan en blijft tegen de Spoorlaan. Het aanleggen van extra asfalt voor de auto zal niet bijdragen tot een oplossing van het luchtkwaliteitsprobleem in de stad Utrecht.

Een coalitie die steeds geroepen heeft om alles in werk te stellen om het autoverkeer terug te dringen ten gunste van de rol van het openbaar vervoer en de fiets, is volstrekt ongeloofwaardig en leugenachtig als die coalitie tegelijkertijd bij het rijk de hand ophoudt voor extra asfalt.

KOPPELING SPOORLAAN - A2,5 ?

Het zal Stadspartij Leefbaar Utrecht niet verbazen als Den Haag het geld voor de aanleg van de Spoorlaan (met tunnel onder de Sint Josephlaan) koppelt aan de aanleg van de A2,5 dwars door de nieuwbouwwijken van Leidsche Rijn en Vleuten - De Meern.

Immers, voor wat hoort wat. Het is niet voor het eerst in de geschiedenis dat men zijn vrienden voor een hand vol zilverlengen verkoopt aan de hoogste machthebbers.

LU NIET IN GELEGENHEIDSCOALITIE

Stadspartij Leefbaar Utrecht doet daar niet aan mee, en zal dan ook zeker niet deelnemen aan een inderhaast in elkaar geknutselde gelegenheidscoalitie met beperkte houdbaarheidsdatum. Fractievoorzitter Vincent Oldenborg heeft dit standpunt hedenochtend als volgt kenbaar gemaakt aan de PvdA-fractievoorzitter:

Bas Hendriksen
Beleidsmedewerker Stadspartij Leefbaar Utrecht
tel: 030 - 2861463 web: www.leefbaarutrecht.nl
Stadspartij Leefbaar Utrecht: "Niet links, niet rechts, maar Utrechts!"