Raad van State


Mediagevoelige uitspraken

Wekelijks doet de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op de woensdagen in een groot aantal zaken een uitspraak. De persvoorlichters van de Raad van State maken op maandag een selectie van de uitspraken die interessant kunnen zijn voor de media. Deze selectie vindt u op deze pagina en wordt iedere maandag om 14.00 uur vernieuwd. Een overzicht van alle uitspraken die op de woensdag worden gedaan, staat in de rubriek Hoofdzaken.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de persvoorlichters van de Raad van State.

Op woensdag kunt u vanaf 10.15 uur de volledige tekst van deze uitspraken lezen.

5 uitspraken gevonden pagina: 1
1. 200801071/1
datum van uitspraak: woensdag 18 maart 2009
proceduresoort: Eerste aanleg - meervoudig
rechtsgebied: Kamer 1 - RO - Drenthe
inhoudsindicatie:

(Uitbreiding Sprookjeshof in Zuidlaren) Uitspraak over de goedkeuring door het college van gedeputeerde staten van Drenthe van het bestemmingsplan "Zuidlaren-Sprookjeshof" van de gemeente Tynaarlo. Het plan omvat de gronden van het attractiepark Sprookjeshof in Zuidlaren. Het gebied heeft betrekking op zowel het bestaande deel van het park als op de gronden waarop het attractiepark wil gaan uitbreiden. Op deze gronden maakt het plan een 'slechtweeraccommodatie' mogelijk. Door de uitbreiding met deze accommodatie kan Sprookjeshof het hele jaar geopend blijven en ook in de winter en bij slecht weer bezoekers ontvangen. Een aantal omwonenden verzet zich tegen deze uitbreidingsmogelijkheid. Zij vrezen voor onaanvaardbare geluidsoverlast en zijn van mening dat het bestemmingsplan onvoldoende waarborgen biedt om te voorkomen dat het woon- en leefklimaat in de directe omgeving van het park in ernstige mate wordt aangetast. Een van de omwonenden die een dierenartsenpraktijk heeft, heeft aangevoerd dat de uitbreiding van het attractiepark te dicht bij zijn praktijk is voorzien. Volgens hem laat het bestemmingsplan toe dat op één meter afstand van de ramen van de dierenartsenpraktijk een muur kan worden gebouwd, met onaanvaardbare gevolgen wat betreft lichttoetreding en uitzicht. De dierenarts en andere omwonenden zijn dan ook bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in beroep gekomen tegen het goedkeuringsbesluit van de provincie. De zaak is op 19 januari jl. op zitting behandeld.
2. 200804792/1
datum van uitspraak: woensdag 18 maart 2009
proceduresoort: Hoger beroep
rechtsgebied: Kamer 3 - Hoger Beroep - Bouwzaken
inhoudsindicatie:

(Bouwvergunning voor GSM-mast Vodafone Libertel in Haaksbergen) Uitspraak over de bouwvergunning die het college van burgemeester en wethouders van Haaksbergen aan Vodafone Libertel heeft verleend voor een GSM-mast aan de Greune in Haaksbergen. In 2005 weigerde het college nog de bouwvergunning te verlenen, omdat in de toekomst in de mast mogelijk UMTS-antennes zouden worden geplaatst. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft op 25 oktober 2006 die weigering vernietigd, omdat de bouwaanvraag alleen zag op een mast met GSM-antennes en bijbehorende techniekkast. Voor UMTS-antennes was geen vergunning gevraagd. Die uitspraak van de Raad van State is te vinden op de website van de Raad van State onder zaaknummer 200602778/1. Naar aanleiding van die uitspraak heeft het college de bouwvergunning alsnog verleend. Een aantal omwonenden is nu tegen de bouwvergunning in hoger beroep gekomen. Zij zijn bang voor gezondheidsrisico's als gevolg van straling van de GSM-antennes. De rechtbank in Almelo heeft in mei 2008 een eerder beroep van de omwonenden ongegrond verklaard. De zaak is op 16 februari jl. op zitting behandeld.
3. 200805240/1/H1
datum van uitspraak: woensdag 18 maart 2009
proceduresoort: Hoger beroep
rechtsgebied: Kamer 3 - Hoger Beroep - Bestuursdwang / Dwangsom
inhoudsindicatie:

(Bestuursdwang voor gekraakt pand aan Nijmegenstraat in Rotterdam) Uitspraak over het besluit van het college van burgemeester en wethouders van Rotterdam, waarbij in december 2006 te kennen is gegeven dat bestuursdwang zal worden toegepast ten aanzien van een gebouw aan de Nijmegenstraat in Rotterdam. Het college is hiertoe overgaan, omdat het gebouw vanaf de zomer van 2006 werd gekraakt. De leefbaarheid werd bedreigd en de veiligheid was in gevaar vanwege de staat waarin het pand verkeerde, aldus het college. Het gebouw moest binnen drie dagen door de eigenaar van het pand, Koninklijke Reesink N.V., ontruimd worden. Het college heeft - na het verstrijken van die termijn - het gebouw zelf gesloten en de kosten verhaald op Koninklijke Reesink. Zij is het niet eens met de bestuursdwangaanschrijving en is in hoger beroep gekomen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Volgens de eigenaar is de termijn die zij kreeg voor de ontruiming te kort, omdat zij binnen die termijn niet de noodzakelijke maatregelen kon treffen om aan de bestuursdwangaanschrijving te voldoen. Verder is zij het er niet mee eens dat zij de kosten van de sluiting van het gebouw door het college moet betalen. De rechtbank in Rotterdam verklaarde in mei 2008 een eerder beroep van ongegrond. De zaak is op 25 februari jl. op zitting behandeld.
4. 200805264/1
datum van uitspraak: woensdag 18 maart 2009
proceduresoort: Hoger beroep
rechtsgebied: Kamer 3 - Hoger Beroep - Bouwzaken
inhoudsindicatie:

(Weigering bouwvergunning voor vlonder in jachthaven in Waspik) Uitspraak over de weigering door het college van burgemeester en wethouders van Waalwijk om een bouwvergunning te verlenen aan Jachthaven Scharloo voor het bouwen van een vlonder op een perceel aan de Scharlo in Waspik. Het college had aanvankelijk de vergunning verleend, maar heeft deze naar aanleiding van bezwaren van omwonenden vervolgens alsnog geweigerd. Volgens het gemeentebestuur zou Jachthaven Scharloo de vlonder gebruiken om ligplaatsen voor boten te realiseren en dat zou in strijd zijn met het bestemmingsplan. De jachthaven is het niet eens met de weigering door het gemeentebestuur. Volgens hem dienen de vlonders als erfafscheiding en niet als aanlegsteiger. De jachthaven wil hiermee voorkomen dat boten die buiten de jachthaven aanmeren de toegang naar de haven belemmeren. De rechtbank in Breda heeft in mei 2008 een eerder beroep van de jachthaven gegrond verklaard en de vlonders aangemerkt als erfafscheiding. Het gemeentebestuur is het niet eens met de uitspraak van de rechtbank en is in hoger beroep gekomen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De zaak is op 25 februari jl. op zitting behandeld.
5. 200808369/1
datum van uitspraak: woensdag 18 maart 2009
proceduresoort: Eerste aanleg - enkelvoudig
rechtsgebied: Kamer 2 - Milieu - Overige
inhoudsindicatie:

(Milieuvergunning voor opslag/bewerking munitiehoudende grond in Rotterdam) Uitspraak over de milieuvergunning die het dagelijks bestuur van de deelgemeente Hoek van Holland van de gemeente Rotterdam heeft verleend voor het opslaan en bewerken van munitiehoudende grond op verschillende locaties in Hoek van Holland. Het bewerken betreft het afgraven van grond in de gemeente waarin munitieresten uit de Tweede Wereldoorlog zitten. Deze grond wordt vervolgens vervoerd, opgeslagen en dan gezeefd. De schone grond wordt geretourneerd. Een bedrijf uit Heerjansdam dat zich eveneens bezighoudt met het bewerken van grond is het niet eens met de vergunning en is in beroep gekomen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Hij vindt dat de deelgemeente niet bevoegd was om de milieuvergunning te verlenen, omdat het gaat om een hoeveelheid verontreinigde grond van 10.000m³ of meer. In dat geval is volgens het bedrijf de provincie bevoegd om de milieuvergunning te verlenen. De zaak is op 27 februari jl. op zitting behandeld. pagina: 1