Gemeente Grootegast


Geen vrachtauto's binnen bebouwde kom parkeren

De gemeente krijgt in verhouding veel klachten over het parkeren van vrachtautoâs binnen de bebouwde kommen van de dorpen.

Inwoners storen zich daaraan maar in veel gevallen is dat niet het enige. Dit parkeren levert ook vaak gevaarlijke situaties op met name voor kleine kinderen. Dit zijn kwetsbare verkeersdeelnemers en de gemeente neemt het graag voor kinderen op. In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) zijn regels opgenomen die het parkeren van vrachtautoâs in bepaalde situaties verbieden. Dit blijkt niet in alle gevallen een 100% dekking te zijn en daarom gaat de gemeente het parkeren van vrachtautoâs binnen de bebouwde kom helemaal verbieden. Voor de politie is het dan gemakkelijker om het verbod te handhaven (bekeuringen uit te delen). We doen een dringend beroep op vrachtwagenchauffeurs om niet meer binnen de bebouwde kom te parkeren (met uitzondering van een bedrijven- of een evenemententerrein). Een kraanmachinist zet zijn kraan toch ook niet voor de deur of een buschauffeur zân bus?