Ingezonden persbericht


Persbericht Internet Brokeronderzoek 2009

IEX Netprofiler Internet Brokeronderzoek 2009: BinckBank is nog steeds de beste online broker, maar nieuwkomers Lynx en Today's Brokers zetten de achtervolging in.


* Website BinckBank als beste beoordeeld

* Nieuwkomers Lynx en Today's Brokers zitten Alex en Binck op de hielen
* 38% van de klanten van de grootbanken overweegt te switchen van broker

Inleiding

De websites van BinckBank, Alex en Lynx komen als beste naar voren in het Internet Brokeronderzoek 2009, dat is uitgevoerd door het online marketing bureau Netprofiler (www.netprofiler.nl) in samenwerking met beleggersplatform IEX (www.iex.nl). De websites van de grootbanken: ABN AMRO, Rabobank, Robeco, Postbank en Fortis Bank lopen vooral op het gebied van functionaliteit en informatie achter op de websites van de top drie.

Het onderzoek

Het Internet Brokeronderzoek 2009 vond plaats in de maanden december 2008 en januari 2009. Het is inmiddels de derde maal dat het onderzoek is uitgevoerd. Het onderzoek bestaat uit een expert analyse en een klantenonderzoek.

In de expert analyse zijn de websites van de tien voornaamste Nederlandse brokers onderworpen aan de kritische blik van de usability experts van Netprofiler. Hierbij zijn de basismodules voor de beginnende belegger geanalyseerd. Diverse instellingen zoals Binck, Alex en ABN Amro beschikken over geavanceerdere platformen die alleen beschikbaar zijn tegen extra kosten of voor de actievere belegger. Deze zijn in expert analyse niet meegenomen. De sites van de brokers zijn beoordeeld aan de hand van de volgende elf criteria:
- Informatie voor de login - Contactmogelijkheden
- Usability voor de login - Usability na de login
- Aanmeldproces - Plaatsen van een order
- Geboden informatie - Betrouwbaarheid en techniek
- Geboden functionaliteiten - Interactie
- Design

Elke broker heeft een cijfer van 1 tot 10 gekregen voor de elf criteria. Het gemiddelde van deze cijfers resulteerde in het eindcijfer van de expert analyse.

Het tweede gedeelte van het onderzoek bestaat uit een uitgebreid klantenonderzoek. De respondenten zijn geworven via de websites www.iex.nl, www.debeurs.nl, eurobench.com en via diverse nieuwsbrieven die IEX verstuurd. In totaal hebben meer dan 1.000 beleggers hun mening gegeven over de broker waar ze beleggen. De respondenten hebben de website van hun broker beoordeeld op de volgende aspecten: usability, order plaatsen, geboden informatie en de veiligheid, geboden service en kosten. Het gemiddelde van deze cijfers leverde het eindcijfer op van het klantenonderzoek.

Naast de beoordeling van de website is de beleggers gevraagd of ze overwegen om over te stappen naar een andere internetbroker en naar welke internetbroker ze dan zouden willen overstappen.

De cijfers van de expertanalyse en de cijfers van het klantenonderzoek vormen samen het eindcijfer per broker.

Onderzoeksresultaten

Internetbroker Expertanalyse Klantenonderzoek Eindcijfer


1. BinckBank 8.15 7.56 7.86
2. Alex 7.42 7.48 7.45
3. Lynx 7.03 7.52 7.39
4. Today's Brokers 7.05 7.38 7.22
5. ABN AMRO 7.18 7.20 7.19


6. Rabobank 7.21 6.73 6.98
7. SNS Bank 6.45 7.51 6.97
8. Fortis 5.55 7.41 6.48
9. Robeco 6.42 6.39 6.41
10.Postbank 5.55 6.54 6.33 N.B. De getallen in bovenstaand overzicht zijn afgerond op 2 decimalen.

De website van BinckBank is net als in 2006 en 2008 als beste uit het onderzoek naar voren gekomen. BinckBank scoort vooral goed op gebruiksvriendelijkheid, geboden informatie en geboden functionaliteiten. Alex eindigt op de 2e plaats net voor nieuwkomers Lynx en Today's Brokers. Met een groeiend klantenbestand vormen Lynx en Today's brokers serieuze concurrentie voor BinckBank en Alex. Lynx scoort net even hoger dan Today's Brokers in het klantenonderzoek en sleept hiermee de prijs voor beste nieuwkomer binnen. Het is niet opvallend dat de top 4 bestaat uit beleggingsspecialisten.

De grootbanken zijn dit jaar weer een stapje dichter bij de beste brokers gekomen. Met een 3e en 4e plek in de expert analyse scoren respectievelijk de Rabobank en ABN AMRO enkele punten hoger dan Today's Brokers en Lynx, die beide gebruik maken van het Amerikaanse handelsplatform van Interactive Brokers. Ook E-Trade, een andere Amerikaanse aanbieder heeft in Nederland nog onvoldoende klanten om in het onderzoek meegenomen te worden.

Van de grootbanken heeft ABN AMRO de beste papieren in de strijd met de specialisten dankzij de verbeterde versie van het online handelsplatform TradeBox. Deze vernieuwde applicatie van ABN AMRO is niet meegenomen in de benchmark van dit onderzoek maar doet zeker niet onder voor de applicaties van de specialistische brokers.

De site van de SNS Bank is ten opzichte van vorig jaar het meest verbeterd door diverse nieuwe functionaliteiten en meer informatie.

Switchers

Een nieuwe vraag in het klantenonderzoek dit jaar was of de beleggers al een keer zijn veranderd van broker. Van de 50% die eerder ergens had belegd kwamen de meeste bij de Postbank en ABN AMRO vandaan. Als redenen van de switch gaf ruim 60% aan dat hun huidige belegger goedkoper is en ongeveer 55% dat de gebruiksvriendelijkheid beter is.

Net als vorig jaar is in de online enquête aan de klanten gevraagd of ze serieus overwegen om een overstap te maken naar een andere internetbroker. Van de 28% die een overstap overwegen wil een groot deel (40%) overstappen naar Today's Brokers. De 2e keuze is BinckBank. Van de grootbank klanten overweegt 38% om te switchen. Opvallend is dat van de klanten van grootbanken die hebben aangegeven te willen switchen ruim de helft voor BinckBank kiest.

Op de vraag: " Zou u van beleggingsinstelling switchen als u kunt besparen op de kosten?" gaf 30% aan dat ze zouden switchen als het meer dan een 20% kostenbesparing zou opleveren. Van de respondenten gaf 25% echter aan dat ze tevreden zijn en de kosten niet relevant vinden.

Respondenten


· meer dan de helft van de respondenten is ouder dan 40 jaar
· 46% heeft al meer dan 10 jaar ervaring met beleggen
· de meeste beleggers hebben een afgeronde HBO opleiding
· 84 % van de respondenten heeft in 2008 verlies gemaakt op de beurs
· 56% zegt dat dit invloed heeft op hun handelgedrag en zijn voorzichtiger geworden bij het uitvoeren van transacties

Prijzen

Net als voorgaande jaren zijn er dit jaar een aantal prijzen uitgereikt. In totaal hebben Netprofiler en IEX acht prijzen uitgereikt aan de winnende internetbrokers. Bij de prijzen is onderscheid gemaakt tussen de beleggingsspecialisten en de grootbanken. De grootbanken kunnen zich niet volledig richten op het beleggen. Het is hierdoor lastig voor de grootbanken om de beleggingsspecialisten te verslaan. De prijs voor beste nieuwkomer en de prijs voor meest verbeterde website, zijn twee prijzen die dienen als beloning voor de inspanningen die de deze brokers hebben geleverd.

Prijs Winnaar

Beste broker overall BinckBank Beste broker expert analyse BinckBank Beste broker klantenonderzoek BinckBank Beste grootbank overall ABN AMRO Beste grootbank expert analyse Rabobank Beste grootbank klantenonderzoek SNS Bank Beste nieuwkomer Lynx Best verbeterde website SNS Bank

Conclusie

Samenvattend kan geconcludeerd worden dat de specialistische brokers (BinckBank, Alex, Lynx, Today's Brokers) de beste brokersites hebben. Ze bieden de meeste informatie en het gebruiksgemak is het grootst. ABN AMRO, Rabobank en SNS Bank zijn dichterbij gekomen maar komen nog niet voorbij de specialisten. De belangrijkste redenen om voor een internetbroker te kiezen zijn de kosten en de gebruiksvriendelijkheid. Van de beleggers die een overstap overwegen naar een andere Internetbroker geeft het grootste gedeelte aan een overstap naar Today's Brokers te willen maken.

Frans Appels, directeur van Netprofiler: "De meeste brokers hebben afgelopen jaar weer duidelijke verbeteringen doorgevoerd in hun site en handelsplatform. Door het gebruik van streaming koersinformatie en verbeterde gebruiksvriendelijkheid worden zowel de minder actieve als de actieve beleggers steeds beter bediend."

Over Netprofiler

Netprofiler is een online marketing bureau uit Amstelveen dat gespecialiseerd is in het meten en verbeteren van online resultaten, usability onderzoek, zoekmachine marketing en web analytics. De 15 consultants van Netprofiler helpen bedrijven om meer online bezoekers te genereren, de gebruiksvriendelijkheid van websites te verhogen en de conversie op websites te meten en te verbeteren. Netprofiler is partner van Google Analytics, Omniture en WebTrends en werkt voor klanten zoals Microsoft, Nuon, Canon Europe, SenterNovem, TiasNimbas en Wereld Natuur Fonds

Over IEX

IEX is de grootste financiële community van Nederland. Via de websites www.iex.nl, www.debeurs.nl, www.guruwatch.nl, www.beloggen.nl, eurobench.com en diverse nieuwsbrieven worden de abonnees continu op de hoogte gehouden van het laatste beursnieuws, bedrijfsnieuws, adviezen van columnisten en de nieuwste beleggingsproducten. IEX geeft acht keer per jaar het beleggingsmagazine IEX magazine uit in een oplage van 45.000 exemplaren.


---