Nationale Bank van Belgie1. Verloop van de Belgische buitenlandse handel

Handelsbalans sluit 2008 af met deficit van ruim 10 miljard euro

Over het jaar 2008 bedroeg de waarde van de uit-- en invoer respectievelijk 252,3 en 262,6 miljard euro, dat is een stijging met respectievelijk 6,9 en 12,5 pct. ten opzichte van 2007. De handelsbalans sloot af met een tekort van zowat 10,3 miljard euro, dat uitsluitend toe te schrijven is aan de extracommunautaire handel die een negatief saldo van 12,8 miljard euro heeft laten optekenen. Het intracommunautaire saldo bedroeg 2,5 miljard euro tegen 7 miljard euro in 2007.
Kunststoffen en derivaten (+ 8,6 miljard euro), gietijzer, ijzer en staal (+ 5,4 miljard euro) en farmaceutische producten (+ 3,8 miljard euro) zijn de belangrijkste positieve netto--bijdragers tot het saldo, terwijl minerale brandstoffen, aardolie (-- 20,3 miljard euro), machines en mechanische werktuigen (-- 3,3 miljard euro) en elektrische machines en apparaten (-- 2,7 miljard euro) de grootste netto--bijdragers tot het handelsdeficit zijn. Het invoervolume is in 2008 met 3,6 pct. gegroeid, terwijl het uitvoervolume met 2,0 pct. is toegenomen. De dekkingsgraad is dan ook met 1,5 pct. afgenomen ten opzichte van 2007. De ruilvoet is met 3,4 pct. gedaald als gevolg van een toename van de eenheidswaarden, in vergelijking met 2007, met 8,5 pct. bij de invoer en met 4,8 pct. bij de uitvoer.

TABEL 1 INDICATOREN VAN DE BUITENLANDSE HANDEL
Uitvoer Invoer Saldi
(in miljarden euro's)
In miljarden
euro's
Veranderingspercentages

1
In miljarden
euro's
Veranderingspercentages

1
December
2008
December
2008
December
2007
Intracommunautaire handel (EU) 12,4 --7,1 12,8 --13,2 --0,4 --1,4 Extracommunautaire handel (extra EU) 4,0 --11,5 5,4 12,4 --1,4 --0,2 Totaal 16,4 --8,2 18,1 --6,9 --1,7 --1,6
Jaar
2008
Jaar
2008
Jaar
2007
Intracommunautaire handel (EU) 193,7 7,7 191,2 10,6 2,5 7,0 Extracommunautaire handel (extra EU) 58,6 4,4 71,4 17,8 --12,8 --4,5 Totaal 252,3 6,9 262,6 12,5 --10,3 2,5
GEMIDDELDE VAN 2008
(procentuele verandering ten opzichte van het gemiddelde van 2006) Uitvoer Invoer Ruilvoetverloop Verloop
dekkingsgraad
Eenheidswaarden 4,8 8,5 --3,4
Volumes 2,0 3,6 --1,5
Bron: INR
N.B.:Deze - volgens het nationale concept opgestelde - cijfers zijn voorlopig en dus voor herziening vatbaar. Het nationale concept is gebaseerd op de eigendomsoverdracht tussen een ingezetene en een niet-ingezetene, terwijl het communautaire concept gebaseerd is op het overschrijden van de landsgrens door de goederen. Voor meer bijzonderheden wordt verwezen naar het artikel in het Maandbericht van de buitenlandse handel van maart 2001. De totalen voor de intra-EU handel bevatten de handel met de 26 andere EU-lidstaten. De ruilvoet meet de verhouding tussen de eenheidswaarden bij de uitvoer en die bij de invoer.Een positief ruilvoetverloop wijst op een sterkere stijging van de eenheidswaarden bij de uitvoer dan bij de invoer of op een minder snelle daling van de eenheidswaarden bij de uitvoer dan bij de invoer. De dekkingsgraad is de verhouding tussen de uitvoervolumes en de invoervolumes. Een positief verloop van de dekkingsgraad wijst op een snellere groei van de uitvoer-- volumes in vergelijking met de invoervolumes of op een minder snelle daling van de exportvolumes in vergelijking met de afname van de invoervolumes.
1 Ten opzichte van de overeenstemmende periode van het voorgaande jaar.


2. Ontwikkeling van de uitvoer, de invoer en de handelsbalans GRAFIEK 1 UITVOER
(veranderingspercentages ten opzichte van de overeenstemmende maand van het voorgaande jaar) Bron: INR
GRAFIEK 2 INVOER
(veranderingspercentages ten opzichte van de overeenstemmende maand van het voorgaande jaar) Bron: INR
GRAFIEK 3 HANDELSBALANS
(miljoenen euro's)
Bron: INR

Communicatie
Nationale Bank van België n.v.
de Berlaimontlaan 14
BE-1000 BRUSSEL
tel. + 32 2 221 46 28
www.nbb.be
BTW BE 0203.201.340
RPR Brussel