Gemeente Berkelland


Postbus 200
7270 HA Borculo
Tel.: 0545-250 250
Contact en bezoekgegevens

Wethouder Jan Zappeij: `Wmo gaat om meedoen in de samenleving!'

Afbeelding bij afbeelding

Wmo: Jong en oud moeten kunnen meedoen in de samenleving

Burgemeester en wethouders stellen de gemeenteraad voor het beleidsplan voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) vast te stellen. Het beleidsplan draagt de naam `Betrokken Berkelland'. Wethouder Jan Zappeij, die de Wmo in zijn portefeuille heeft, zegt: "Het gaat bij de Wmo vooral om het meedoen in de maatschappij. In het beleidsplan staan daarom als drie belangrijke thema's opgenomen: `voorzieningen in de kernen', `betaalbaarheid Wmo-voorzieningen' en `samenhang in beleid'."

Voorzieningen in de kernen

De wethouder vervolgt: "Ik ben blij en trots dat we kulturhusen in Ruurlo, Haarlo en Eibergen hebben kunnen realiseren. Een uitstekende gelegenheid om elkaar te ontmoeten en mee te doen. In Geesteren wil men het dorpshuis, het sociale hart van het dorp, een opknapbeurt geven. In Gelselaar en Beltrum doen bewoners onderzoek naar mogelijke verbeteringen van de dorpshuisfunctie. Het is belangrijk dat we bij het realiseren of vernieuwen van dit soort accommodaties `maatwerk' leveren. Elk kern heeft weer een andere behoefte.

Betaalbaarheid voorzieningen

Een gedeelte van de uitvoering van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) is overgegaan van het rijk naar de gemeente. Het gaat dan bijvoorbeeld om hulp bij het huishouden en ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligers. Helaas moeten wij het met minder geld doen, dan toen het nog een taak van de rijksoverheid was. Vrijwilligers zijn daarom heel belangrijk. Vandaar dat we kort geleden met een Vrijwilligers InformatiePunt zijn begonnen en met een vrijwilligersrubriek in BerkelBericht.

"Je moet bij vrijwilligerswerk bijvoorbeeld ook denken aan sportverenigingen, scouting en buurtbarbecues. `Meedoen' is van alle leeftijden en groepen. De Wmo is uitdrukkelijk niet alleen voor gehandicapten en senioren."

Samenhang in beleid

De vestigingen van Pluspunt in onze vier hoofdkernen worden volgens het beleidsplan belangrijker. Als je hier naast het verstrekken van `zorg' ook de welzijnskant zou kunnen meenemen, dan heeft dat de nodige meerwaarde. Als u bijvoorbeeld ziet dat uw buurvrouw vereenzaamt, dan meldt u dat bij Pluspunt, waarna we kijken wat we kunnen doen. Heeft men problemen met het goed beheren van het huishoudboekje? Misschien kunnen we wat betekenen. Ook als cliënten zelf aan de balie verschijnen kan men in een Pluspunt met een bredere taak beter doorvragen wat er daadwerkelijk aan de hand is."

Inspraak en inbreng Wmo-raad

Bij de totstandkoming van het plan is door verschillende deskundige organisaties inbreng geleverd. Ook werd tijdens een publieksavond de mening van de inwoners en hun organisaties gevraagd. De Wmo-raad is het adviesorgaan van de gemeente op het terrein van de Wmo. Deze raad heeft tijdens het hele proces actief meegedaan en eind vorig jaar advies over het beleidsplan uitgebracht.

Subsidie provincie

De provincie Gelderland gaf voor het proces van het beleidsplan een bijdrage op grond van de Subsidieregeling Sociaal Beleid. De keuze voor het betrekken van deskundigen en inwoners in een zo vroeg mogelijk stadium, en ook de nadrukkelijke rol voor de Wmo-raad, maakte het beroep op deze subsidieregeling mogelijk.

Trefwoorden Wmo
Mutatiedatum 16/03/2009