Universiteit van Amsterdam

Gepubliceerd op 16 maart 2009

Drie jonge UvA-onderzoekers naar buitenland met Rubicon-subsidie

Gepubliceerd op 16 maart 2009

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft aan drie jonge veelbelovende wetenschappers van de UvA en het AMC een Rubicon-subsidie toegekend. Met deze beurs krijgen onderzoekers de mogelijkheid ervaring in het buitenland op te doen en buitenlandse wetenschappers mogen onderzoek in Nederland uitvoeren. De NWO heeft de gehonoreerden geselecteerd vanwege hun talent voor het doen van innoverend en grensverleggend onderzoek.

Afgestudeerde onderzoekers die werkten aan een promotieonderzoek of wetenschappers die maximaal een jaar waren gepromoveerd konden een aanvraag indienen bij NWO. In totaal presenteerden 111 onderzoekers een voorstel. Hiervan ontvingen 27 onderzoekers een beurs van NWO. De drie gehonoreerde wetenschappers van de UvA en het AMC vertrekken voor twee jaar naar hun gekozen instituut. De hoogte van de onkostenvergoeding hangt af van deze bestemming.

De UvA- en AMC-gehonoreerden


* Drs. P.J.A. van Heijster (Wiskunde): Interacties in twee ruimtelijke dimensies.
Gelokaliseerde 'patronen' zoals golven en pulsen kunnen op zeer ingewikkelde manier wisselwerken: ze kunnen bijvoorbeeld botsen of elkaar afstoten. Deze interacties worden nog nauwelijks begrepen. Heijster stelt voor dit stapsgewijs te gaan onderzoeken aan de hand van een specifiek model.
Het onderzoek wordt uitgevoerd aan de Brown University, Division of Applied Mathematics (Verenigde Staten).


* Drs. F. van Maldegem (Geneeskunde): Mutaties tegen infectie. Als het lichaam geïnfecteerd raakt, moeten er antistoffen gemaakt worden die specifiek gericht zijn tegen de ziekteverwekkers. B-lymfocyten in de lymfeknopen muteren hiertoe hun eigen DNA. Van Maldegem bestudeert waarom alléén de juiste genen veranderen. Het onderzoek wordt uitgevoerd aan het MRC Laboratory of Molecular Biology (Groot-Brittannië).


* Drs. L. Hollands (Natuurkunde): Krommen, knopen en snaren. Wat heeft het tellen van oppervlakken in een zes-dimensionale ruimte te maken met het ontrafelen van knopen in drie dimensies? En wat zegt dit over zwarte gaten? De onderzoekers gaan op zoek naar meer inzicht in wiskundige structuren die voortkomen uit de snaartheorie.
Het onderzoek wordt uitgevoerd aan het California Institute of Technology, Physics, Mathematics and Astronomy (Verenigde Staten).

Zie onderstaande verwijzing voor een overzicht van alle toekenningen.

Verwijzingen

Meer informatie
Bron: UvA Persvoorlichting