Gemeente Sittard-Geleen


034_2009

PERSBERICHT

Zorgen om zorgkwaliteit en werkgelegenheid

Sittard-Geleen, 16 maart 2009 - Het gemeentebestuur van Sittard-Geleen maaakt zich naar aanleiding van de huidige situatie bij Orbis Medisch en Zorgconcern ernstige zorgen over de kwaliteit van de zorg en de werkgelegenheid. Het gemeentebestuur zal alle middelen aangrijpen om deze situatie een positieve wending te geven. Vanuit de gemeentelijke verantwoordelijkheid wordt ingezet op het oprichten van een Mobiliteitsbureau, in samenwerking met de provincie Limburg, om te proberen de ontslagen medewerkers zo snel als mogelijk weer aan het werk te helpen. Daarnaast bekijkt de gemeente of er mogelijkheden zijn voor een garantstelling voor de uitvoeringskosten van het sociaal plan, waarbij met Orbis harde afspraken worden gemaakt rondom enkele dossiers waarbij Orbis een rol speelt.

Orbis Medisch en Zorgconcern is de grootste aanbieder van zorg in de Westelijke Mijnstreek. De gemeente Sittard-Geleen wijst Orbis Medisch en Zorgconcern op de maatschappelijke verantwoordelijkheid die die positie met zich meebrengt. Orbis moet verantwoordelijkheid nemen voor de huidige situatie en haar maatschappelijke positie en moet schoon schip maken. Onder die condities zijn gemeente en provincie bereid nader uitwerking te geven aan de garantstelling ten behoeve van het sociaal plan, opleiding en omscholing van medewerkers en om te werken aan het Mobiliteitsbureau.
Gemeente Sittard-Geleen