Fortis Bank

Published: 21:36 16.03.2009 GMT+1 /Source: FORTIS /BXS: FORB /ISIN: BE0003801181

Aan de aandeelhouders en houders van CASHES en FRESH - rectificatie en specificering

Fortis holding bevestigt dat de coupon op de CASHES en op de FRESH op respectievelijk 19 maart en 7 mei in contanten zullen worden uitgekeerd.

De eerste coupon die via de zogenaamdeAlternative Ccoupon Satisfaction Method (ACSM) zal worden betaald is die van 19 juni 2009 op de CASHES. Die uitkering zal worden uitgesteld totdat de wettelijke wachttermijn van twee maanden is verstreken. Naar verwachting wordt dat medio juli, mits de aandeelhouders op 28 april 2009 akkoord gaan met de twee kapitaal-verlagingen van Fortis SA/NV en mits de koers van het aandeel Fortis boven de EUR 0,84 blijft.

Fortis Bank is contractueel verplicht om Fortis holding te compenseren voor de waarde van couponuitkeringen op de CASHES die via de ACSM worden afgehandeld. Er bestaat geen vergelijkbaar beroep voor het gebruik van de ACSM bij de FRESH. Zoals al op 12 maart is aangegeven, is de volgende documentatie vanaf vandaag beschikbaar via www.fortis.com:

Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Fortis N.V. op 8 april in Utrecht en van Fortis SA/NV op 9 april in Brussel Toelichting op de agenda
Circulaire voor de aandeelhouders Speciaal verslag door de Raad van Bestuur aan de aandeelhouders

Fortis holding (Fortis SA/NV en Fortis N.V.) bestaat uit (1) Fortis Insurance Belgium, (2) Fortis Insurance International en (3) de financiële activa en verplichtingen van de verschillende financiële vehikels. De internationale verzekeringsactiviteiten (Fortis Insurance International) zijn aanwezig in het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Hongkong, Luxemburg (Niet-Leven), Duitsland, Turkije, Rusland, Oekraïne en in joint ventures in Luxemburg (Leven), Portugal, China, Maleisië, India en Thailand. Fortis holding is niet betrokken bij bancaire activiteiten.

Perscontact:

Brussel :


+32 (0)2 228 82 92
Utrecht:

+31 (0)30 226 32 61
Investor Relations:

Brussel :


+32 (0)2 565 53 78
Utrecht:

+31 (0)30 226 65 66