( BW)(KKR-PRIVATE-EQUITY) KKR Private Equity verkoopt gedeelten van vijf gezamenlijke beleggingen

GUERNSEY, Kanaaleilanden--(BUSINESS WIRE)--Mar 16, 2009--

KKR Private Equity Investors, L.P. (Euronext Amsterdam: KPE), een commanditaire vennootschap met beperkte aansprakelijkheid gevestigd op Guernsey die hoofdzakelijk is belegd in private equity gesponsord door Kohlberg Kravis Roberts & Co. (KKR), heeft vandaag gemeld dat KKR PEI Investments, L.P., de rechtspersoon via dewelke KPE belegt (de 'besloten beleggingsvennootschap'), ermee heeft ingestemd bepaalde gezamenlijke beleggingen met een totale marktwaarde van $ 211,0 miljoen per 31 december 2008 over te dragen naar een door KKR gesponsord medebeleggingsfonds voor een totale aankoopprijs van $ 200,4 miljoen cash.

Kendra Decious, financieel directeur van de managing partner (beherend vennoot) van KPE, gaf als commentaar: “Deze transactie verbetert opnieuw de liquiditeitspositie van KPE en het beleggingsbedrijf.”

Het beleggingsbedrijf draagt gedeelten over van de gezamenlijke beleggingen in Biomet, Inc., Dollar General Corporation, First Data Corporation, HCA Inc. en The Nielsen Company B.V. De marktwaarde per 31 december 2008 van elke over te dragen gezamenlijke belegging bedraagt $ 42,2 miljoen. Als de transactie van kracht wordt zal het beleggingsbedrijf $ 117,8 miljoen behouden in de gezamenlijke belegging in Biomet, $ 232,8 miljoen in de gezamenlijke belegging in Dollar General, $ 77,8 miljoen in de gezamenlijke belegging in First Data, $ 157,8 miljoen in de gezamenlijke belegging in HCA en $ 137,8 miljoen in de gezamenlijke belegging in The Nielsen Company (op basis van hun marktwaarde per 31 december 2008). Deze waarden omvatten niet de belegging van het beleggingsbedrijf in deze portefeuillebedrijven via zijn belangen als vennoot in bepaalde private equity-fondsen van KKR.

Op basis van een correctie van de aankoopprijs zullen bijkomende belangen in deze vijf gezamenlijke beleggingen worden overgedragen naar of worden geretourneerd door de koper op basis van de marktwaarde van de vijf gezamenlijke beleggingen per 31 maart 2009. De overgedragen of geretourneerde beleggingen zullen echter in totaal niet meer bedragen dan $ 50,1 miljoen op basis van de marktwaarde van deze vijf gezamenlijke beleggingen per 31 maart 2009. Het sluiten van de transactie hangt af van de goedkeuring of afstand van de gebruikelijke voorwaarden.

Het aangaan van de transactie was voorwaardelijk verbonden aan de goedkeuring van de onafhankelijke bestuurders van de algemene partner van KPE. De onafhankelijke bestuurders zijn geadviseerd door Duff & Phelps, LLC, die als hun onafhankelijke financiële adviseur heeft gehandeld en aan de bestuurders hun fairness opinion (of de transactie redelijk en evenwichtig is) heeft gegeven. De fairness opinion was dat het te betalen bedrag voor de transactie vanuit financieel oogpunt redelijk en evenwichtig is voor KPE en haar houders van deelbewijzen.

Over KPE

KKR PRIVATE EQUITY INVESTORS L.P.(Euronext Amsterdam: KPE) is een commanditaire vennootschap gevestigd op Guernsey die langetermijnwaarde probeert te vinden door te participeren in particuliere aandelen en andere beleggingen zoals vastgesteld door Kohlberg Kravis Roberts & Co. ("KKR"). Vanaf 31 december 2008 bestond meer dan 95% van KPE’s portefeuille van USD 3,4 miljard uit commanditaire belangen in zes particuliere beleggingsfondsen van KKR, beleggingen in 13 bedrijven naast particuliere beleggingsfondsen en afgesloten beleggingen in aandelen.De rest van KPEs portefeuille vanaf 31 december 2008 werd voornamelijk belegd in contanten en andere tijdelijke en kansrijke beleggingen. KPE wordt bestuurd door de raad van bestuur van zijn beherend vennoot die een meerderheid kent van onafhankelijke directeuren, en belegt als de enige commanditaire vennoot van een andere commanditaire vennootschap op Guernsey, KKR PEI Investments L.P.

Op de gewone deelbewijzen en de gerelateerde depositobewijzen met restricties van KPE is een aantal beperkingen qua eigendom en overdracht van toepassing. Informatie over deze beperkingen qua eigendom en overdracht kunt u lezen op de pagina Investor Relations (relaties met beleggers) van de website van KPE, www.kkrprivateequityinvestors.com.

Verklaring van niet-aanbieden

Dit persbericht bevat geen aanbod om te beleggen in aandelen in de Verenigde Staten.De aandelen mogen niet in de Verenigde Staten worden aangeboden of verkocht zonder registratie of vrijstelling van registratie.Alle openbare aanbiedingen van effecten die in de Verenigde Staten worden gedaan, worden gedaan door middel van een prospectus die bij KPE kan worden verkregen en die gedetailleerde informatie bevat over KPE, zijn bestuur, en de jaarrekeningen.

Op de toekomst gerichte verklaringen

Dit perscommuniqué kan bepaalde toekomstgerichte verklaringen bevatten over de financiële toestand, bedrijfsresultaten, liquiditeit, beleggingen, activiteiten, nettovermogenswaarde en vooruitzichten van KPE. Door hun aard zelf zijn toekomstgerichte verklaringen onderhevig aan risico en onzekerheid, omdat ze zijn gerelateerd aan toekomstige gebeurtenissen en afhangen van omstandigheden die in de toekomst zullen plaatsvinden. Talrijke factoren kunnen ertoe leiden dat werkelijke resultaten en ontwikkelingen aanzienlijk afwijken van die uitgedrukt of geïmpliceerd in deze toekomstgerichte verklaringen. KPE verklaart niet dat het bedrijf deze toekomstgerichte verklaringen zal actualiseren.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal welke als enige juridische geldigheid beoogt.

CONTACT:

Beleggers:
KKR KPE LLC
Kate de Mul, +1 212-659-2026
Manager Relaties met beleggers
of
Media:
Kohlberg Kravis Roberts & Co.
Peter McKillop/Kristi Huller, +1 212-750-8300
media@kkr.com