Rechtbank Zwolle-Lelystad


Inhoudelijke behandeling mensensmokkelzaak

Zwolle-Lelystad, 4 maart 2009 - Bij de rechtbank Zwolle-Lelystad, locatie Zwolle, loopt een onderzoek ter terechtzitting naar internationale mensenhandel. Dit betreft een zogenaamde megazaak die in het kader van de verdeling van megazaken aan de rechtbank Zwolle-Lelystad is toegewezen. De zaak wordt de komende periode inhoudelijk behandeld.

Opsporingsonderzoek
Bij de politie en het Openbaar Ministerie betreft deze mensensmokkelzaak een tweeledig opsporingsonderzoek, bekend onder de namen Koolvis en Kluivingsbos. Het onderzoek is bij de politie (Dienst Nationale Recherche) op 1 november 2006 gestart en gericht op criminele organisaties, actief in de landen Nederland, Nigeria, Italië, Spanje, Frankrijk, Engeland en België.

De strafzaak
De verdenking is dat de organisaties zich op grote schaal bezig houden met mensenhandel, als bedoeld in artikel 273 F van het Wetboek van Strafrecht. Minderjarige Nigeriaanse meisjes werden vermoedelijk onder valse voorwendselen in het thuisland (Nigeria) geronseld om in het buitenland in de prostitutie te gaan werken.

Planning Koolvis
Nu de onderzoekshandelingen in het Koolvis-onderzoek bijna zijn afgerond is er een planning gemaakt voor de inhoudelijke behandeling van de strafzaken. Deze planning ziet er als volgt uit:

16 maart

alle verdachten

17 maart en 19 maart

behandeling verdachten 1 en 2

23 maart

behandeling verdachten 3, 4, 5 en 6

24 maart

behandeling verdachten 7, 8, 9, 10 en 11

26 maart

requisitoir

30 maart

pleidooien advocaten verdachten 1 en 3

31 maart

pleidooien advocaten verdachten 2 en 9

2 april

pleidooien advocaten verdachten 4, 7, 8 en 11

6 april

pleidooien advocaten verdachten 6, 10 en 5

7 april en 9 april

repliek en dupliek

12 mei

laatste woord en afsluiting zaak

26 mei

in alle zaken vonnis

Kluivingsbos
De zaken die betrekking hebben op het Kluivingsbosonderzoek worden, naar het zich nu laat aanzien, in het najaar inhoudelijk behandeld.

Meer informatie
Indien de pers op de hoogte gebracht wil worden voor eventuele wijzigingen in bovenstaande planning, meldt u dan per mail bij afdeling Communicatie aan.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Communicatie van de rechtbank Zwolle-Lelystad . Telefoonnummer: (038) 888 4308
E-mail: communicatie.zwolle-lelystad@rechtspraak.nl

Bron: Rechtbank Zwolle-Lelystad Datum actualiteit: 6 maart 2009 Naar boven