Ingezonden persbericht 16-3-2009 in reactie op:
Stadsbelangen Mestreech doet aangifte wegens smaad
http://www.opennieuwsbank.nl/inp/2009/03/13/H034.htmGeachte Redactie,

Betreft: aangifte wegens smaad, c.q. laster tegen mw. T. Meese door S.B.M.

Via diverse persorganen, waaronder Nieuwsbank (interactief Nederlands persbureau), heeft ondergetekende Palmans W.E.M. met verbazing kennis genomen van het feit dat er een onterechte klacht is ingediend wegens smaad, c.q. laster door 'Stadsbelangen Mestreech' verder te noemen S.B.M. tegen mw. T. Meese.

Bij een radio-interview op zaterdagmorgen vroeg de journaliste aan de hierbij betrokken mr. Snijders of het hier uitsluitend over mw. T. Meese ging en/of er (in)direct meer personen bij betrokken waren. Daarop kwam er GEEN antwoord, terwijl er wel degelijk een andere persoon zéér nauw bij betrokken moet worden, namelijk de schrijver van dit bericht (email), Wil Palmans. Daar draait in feite alles om.

Bijna 6 jaar terug, 6 april 2003, is ondergetekende op initiatief van S.B.M.-raadslid Cindy Royen onverhoeds vanachteren aangevallen en zéér zwaar toegetakeld, waarbij ik het vanwege mijn vele sporten en dus een enorme conditie en daardoor een enorm incassovermogen had, het heb overleefd. Menigeen zou het onvoorstelbare zware zinloze geweld op een BEWUSTELOZE persoon niet overleefd hebben! Inmiddels als 60/65-plusser heb ik daardoor 9 operaties onder volledige narcose ondergaan aan mijn ogen. Ik heb zelfs ruim 2 jaar als een blinde mij moeten redden.

Veel maanden na het geweld kreeg ik pas exact te horen van perso(o)n(en) wat er precies gebeurd was (er hebben er uit de school geklapt!) en voor mij was dat aanleiding om mijn oorspronkelijke aangifte van geweld te wijzigen in: POGING TOT MOORD, c.q. DOODSLAG! Dit staat nog steeds recht overeind.

Op 3 mei 2005 om 13.15 uur ben ik uitgenodigd met mijn echtgenote bij de officier van justitie, waarbij ons VERZEKERD werd dat deze zaak NIET geseponeerd zou worden, maar op dat moment waren er nog te veel onduidelijkheden, die nog met 'verklaringen' opgehelderd dienden te worden.

Eindelijk op 11 maart 2009 na vele ONDUIDELIJKHEDEN vooral van de zijde van het gerecht zou eindelijk 'de zaak' aan de orde komen. Een aantal dagen voor de rechtzitting kreeg ik te horen dat er een civiele procedure was en GEEN strafrechtelijke! Dat was voor mij (en mijn nieuwe advocaat) het sein om af te zeggen, daar ik er NIETS mee opschoot. Nu eis ik via mijn advocaat dat er alsnog (liefst zeer SNEL) eindelijk een STRAFRECHTELIJKE procedure komt inzake poging tot moord, c.q. doodslag. Daar heb ik terecht RECHT op zeker gezien de 'rechten slachtoffer misdrijf', goedgekeurd medio mei 2007 door de Tweede Kamer.

Indien ik geen toegang heb tot deze regeling (alleen maar met smoesjes afgepoeierd worden) zal ik desnoods wereldwijd (o.a. Europeesch Gerechtshof) de rechtvaardiging verwerven.

Immers voor dit soort tuig is maar één goede plek: achter de tralies voor vele jaren! Zelf ben ik door dit tuig levenslang zwaar beschadigd! Ons Nederlands 'rechtsysteem' heeft de plicht t.o.v. zijn burgers daarvoor op te komen!

Terugkomend op het begin van de aangifte van S.B.M. tegen mw. T. Meese-v.d.Venne. Deze heeft mij regelmatig gevraagd hoe de zaak ervoor staat. Een tweetal weken terug ook. Ik heb haar toen medegedeeld dat de rechtzaak tegen C.Royen en trawanten op 11 maart j.l. zou voorkomen met als aanklacht poging tot moord, c.q. doodslag. Mw. T. Meese heeft gewoon integer gehandeld en niets uit haar duim gezogen. Het is gewoon de waarheid.

S.B.M. eist nu, zoverre ik weet, direct een voorschot van ¤ 10.000,-- als schadevergoeding, wat een lachertje is.

Mijn conclusie hiervan is dat S.B.M. voor eind april nog ¤ 18.000,-- moet terug betalen (wegens gesjoemel met gemeenschapsgelden!) aan de Gemeente Maastricht, dat geld hebben ze niet, en zij trachten dit op een louche manier binnen te halen.

Simpele zielen! Ik heb aan mw. T. Meese geadviseerd op géén enkele manier hierop te reageren en het aan mij over te laten. Zij verdient beter.

Overigens wordt er ten onrechte gesteld dat door S.B.M. mw. T. Meese door de partij is geroyeerd, wat niet juist is. Zelf heb ik vele tientallen namen van oud-S.B.M.- leden, die evenals mw. Meese zéér teleurgesteld de partij hebben verlaten, waaronder vele vooraanstaande inwoners van Maastricht. Ik wil toch even een enkel voorbeeld noemen, zoals voormalig S.B.M.Raadslid Mia Dircke thans zeer actief Burgerraadslid van de CPV en oud S.B.M. Burgerraadslid Ger Thelosen. Zo kan ik nog oneindig doorgaan.

Tot slot heb ik alleen eenzijdige berichten uit de pers vernomen over bovenstaande en hoop hiermede dat er journalistiek gezien objectievere berichtgeving wordt gedaan met woord en VOORAL wederwoord. Ik spreek hier als bijna 50 jaar lang free-lance journalist over hoe het wel moet.

Vriendelijke groet,
Wil Palmans

W.E.M. Palmans
Observantenweg 6-E
6212 ER Maastricht
+31433628703
+31628328009
wil@palmans.nl