Ingezonden persbericht


OPINIESTUK BEVOLKINGSKRIMP SPIJKENISSE

Spijkenisse is een van de steden in Zuid-Holland waar de bevolking met meer dan 5% zal dalen. Dat is al aan de gang, want de bevolking is nog maar amper 72.500, terwijl dat jaren geleden zo'n 76.000 was. Rotterdam is al meer dan 40.000 inwoners kleiner geworden en de daling zet zich voort. Deze bevolkingskrimp wordt niet veroorzaakt omdat de bewoners naar satellietsteden verhuizen. Integendeel zelfs, want de satellietsteden krimpen ook verder.

Nog steeds willen politici niet toegeven aan het feit dat de bevolking krimpt. Ook denken wethouders in krimpregio's en gemeenten dat ze het tij kunnen keren door aan "inwonerskannibalisme" te doen. Dat wil zeggen, haal de inwoners bij je buren vandaan, zodat je buren met de problemen komen te zitten. Duidelijk zal zijn dat zo'n buurgemeente dat niet op zich zal laten zitten, waardoor de problemen nog groter worden. Voorbeelden zijn er te over dat gemeenten gaan stunten met hun grondprijzen, hetgeen de markt voor iedereen verziekt. Beter is het om een kwaliteitsslag te maken nu het nog kan. Het dus beter om met de realiteit om te gaan, dan er later achter te komen dat je veel kosten hebt gemaakt, milieu hebt aangetast en met verloederende buurten komt te zitten die geen voorzieningen meer hebben.

Ook van belang is het nadenken over bedrijventerreinen en wegen. Vanaf 2011 neemt de beroepsbevolking af. in 2018 zelfs met 2% per jaar. Ook daar geldt dat een gemeente niet moet denken dat het ze niet zal overkomen. Dus nog meer bedrijventerreinen zullen nauwelijks nodig zijn voor de lange termijn. Dat betekent dat er vooral moet worden ingezet op herstructurering van oude bedrijventerreinen en sloop van leegstaande panden. Ook is een ander visie nodig op het verkeer. Minder inwoners en beroepsbevolking betekent minder files in de spits op de wegen. Dus, voordat je natuur en rustgebieden gaat aantasten moet je jezelf de vraag stellen of het nog wel nodig is om een bepaalde weg aan te leggen.

Krimpende gemeenten in Zuid-Holland zijn een feit. Het gaat nog niet zo snel als in Limburg, Groningen en Zeeland, maar het gebeurt. Bestuurders moeten nu de moed hebben om die omslag te maken die nodig is: de krimp te zien als een uitdaging i.p.v. een bedreiging. Dat zal van "auw" gaan, want daar zit je opeens met je nieuwbouwplannen, je bomvolle grondbedrijf, onverkoopbare grond en enorme gaten in je begroting.

Alfred Blokhuizen
Statenlid GroenLinks Zuid-Holland

Zie ook:
Wonen in krimpgemeenten of een filmpje VNG

NOOT VOOR DE REDACTIE,