Ingezonden persbericht

Tekenen dat werkgevers voor alternatieven voor ontslag kiezen

DUBLIN, Ierland, 16 maart/PRNewswire/ --

- Eurofound brengt maatregelen arbeidsmarkt in Europa op niveau van bedrijfsleven en lidstaten in kaart

Er zijn tekenen dat overheden en bedrijven in de EU kiezen voor initiatieven voor behoud van de banen, in tegenstelling tot ontslag, als ze de huidige financiële chaos willen doorstaan. Een nieuw rapport van het in Dublin gevestigde EU-bureau Eurofound brengt innovatieve en ethische overheids- en bedrijfsmaatregelen in kaart om werkers in dienst te houden. Het laat zien hoe bedrijven gebruik maken van dienstverbanden op korte termijn, betaalde/onbetaalde sabbaticals en prestatiegerichte uitbetalingsclausules in herstructureringsafspraken en hoe sociale partners op deze ontwikkelingen reageren.

Bij vele overheden in de EU zijn kortlopende compensatieprogramma's van kracht waarbij werkgevers tijdelijke staatshulp kunnen aanvragen om de lonen van arbeiders die minder uren werken aan te vullen. In het algemeen zijn deze programma's voorwaardelijke en onderhandelde afspraken tussen de sociale partners, afhankelijk van specifieke marktcondities en dalingen in de omzet. Het rapport zet de werking van de systemen die van kracht zijn in Duitsland, Frankrijk, Nederland en

Oostenrijk uiteen, evenals het wetsvoorstel dat op dit moment wordt besproken door de Sloveense overheid.

Werkgevers proberen ook personeel te behouden tijdens deze economische onrust: één teken hiervan is de toename aan aanbiedingen van betaalde carrièrepauzes. Zulke maatregelen worden volgens het

rapport voornamelijk aangetroffen in het Verenigd Koninkrijk en Ierland, voornamelijk omdat initiatieven op bedrijfsniveau waarbij flexibiliteit van zowel lonen als tijd waarschijnlijker is in landen zonder collectieve kaders van overeengekomen werktijdflexibiliteit.

Het rapport gaat ook na waarom bedrijven gedwongen ontslagen liever proberen te vermijden. Eén reden is zeker de financiële kosten van ontslagen, maar er is ook wijdverspreid anekdotisch bewijs dat bedrijven zich inhouden door de vroegere ervaring van dalingen, toen het ontslag van geschoold en ervaren personeel de inspanningen heeft ondermijnd om de productieniveaus tijdens de herstelfase te herstellen. In sommige landen worden bedrijven door openbare stelsels om tijdelijke ontslagen en kortere werktijden te financieren aangespoord om gebruik te maken van deze mechanismen. Ook kan het beleid van het personeelsmanagement in grote firma's meer gericht zijn op de middellange tot lange termijn dan eerder het geval was, waar ongunstige demografische profielen in vele landen het werkaanbod ernstig zullen beperken.

Het rapport zet duidelijk de risico's uiteen van maatregelen die bedoeld zijn om ervoor te zorgen dat levensvatbare bedrijven zullen overleven tijdens moeilijkheden op de korte termijn en dat deze weinig effect hoeven te hebben in een aanhoudende vertraging.

Download het rapport van

http://www.eurofound.europa.eu/publications/htmlfiles/ef0920.htmIngezonden persbericht