Gemeente Delfzijl

Waddentoogdag 2009 in Delfzijl

Het Regionaal College Waddengebied (RCW) organiseert zaterdag 30 mei 2009 de vierde Waddentoogdag in de havenstad Delfzijl. Er wordt dan bekend gemaakt welke projecten in aanmerking komen voor de tweede tender van het Waddenfonds. Motto van de dag: Samen aan de slag. Samen = wad + durven + doen.

Op de zaterdag voor Pinksteren komen minister Jacqueline Cramer van VROM, minister Gerda Verburg van LNV en staatssecretaris Tineke Huizinga van VenW naar Delfzijl om de dialoog aan te gaan met de bij het waddengebied betrokken bestuurders, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven.

Â

Tijdens de Waddentoogdag 2009 zal duidelijk worden dat er hard gewerkt wordt voor een robuust en veerkrachtig waddengebied. Het convenant over het Beheer- & Ontwikkelingplan deel A wordt ondertekend en ter plekke worden de laatste 6 van 30 handtekeningen gezet. Het eerste Maatregelenplan wordt aansluitend geïntroduceerd. De Waddenacademie lanceert de Kennisagenda en de Raad voor de Wadden biedt het advies Waddenfonds aan.

Â

Minister Cramer maakt ter plekke bekend welke ontvankelijk verklaarde projecten in de tweede tender worden gehonoreerd en daarmee geld krijgen uit het Waddenfonds. Minister Verburg verwoordt de transitie van de mosselsector, het natuurherstelprogramma, Werelderfgoed en de trilaterale samenwerking.

Â

Staatssecretaris Huizinga spreekt over de Deltacommissie, IJsselmeer en Afsluitdijk, stroomgebiedbeheerplannen en de uitvoering door Rijkswaterstaat (RWS). Leerlingen van Waddenzeeschool.nl en studenten van de hogescholen in Friesland bieden de bewindspersonen tenslotte hun jongerenvisie op het waddengebied aan.