Ingezonden persbericht


Persbericht

Den Haag, 10 mei 2009

Internationale Conferentie
"Dream of Arab Women NGO` s"
In
Nederland en in de Arabische Landen
zaterdag 30 en zondag 31mei 2009
in
de Christus Triumfatorkerk Juliana van Stolberglaan 154 Den Haag Tramlijn 2,6 en ook bus 23 Georganiseerd door Arabisch Nederlandse Vrouwen Kring (ANVK)

De Arabisch Nederlandse Vrouwen Kring (ANVK) is een onafhankelijke organisatie die in het jaar 2002 opgericht is. Zij bestaat uit bijna100 leden, zowel Arabische als Nederlandse vrouwen, die serieus aandacht besteden aan de rechten van Arabische vrouwen binnen de Nederlandse samenleving en in Arabische landen. Zo belegden wij grote thema bijeenkomsten resp. gewijd aan de positie en rechten van de vrouwen in de Islam en in landen als Saoedi Arabie, Sudan, Jemen, Libië, Palestina en Irak. Achtergrond
Sinds de zeventiger jaren is er een voortgaande toename in het aantal Arabische vrouwen NGO 's, dat zich bezig houdt met zaken in verband met het leven van vrouwen.. De gestage groei van deze NGO 's kan worden gezien als een gezond teken ter realisering van ware sociale, culturele en wettelijke verandering en ontwikkeling. Al deze organisaties streven naar de verdediging van Arabische vrouwenrechten, verbetering van hun positie, en versterking van hun middelen om deel te nemen aan de opbouw van hun maatschappij, te strijden voor de vestiging van een rechtvaardige vrede en verzet tegen alle vormen van rassendiscrimatie, bevordering van samenwerking tussen Arabische vrouwen, verhoging van hun culturele en politieke bewustzijn, versterking van de rol der vrouw in het gezin en haar verantwoordelijkheid voor de opvoeding van haar kinderen, vrouwen bekend te maken van hun rechten en hen te trainen deze te gebruiken, deel te nemen aan het

economisch en maatschappelijk proces in samenwerking met andere organisaties en Arabische vrouwen te helpen waar zij zich ook maar bevinden. De Arabische vrouwen NGO 's hebben niet alleen bijgedragen aan wettelijke veranderingen, waar deze geslaagd zijn in Egypte, Marokko, Koeweit en Saoedi Arabie, maar zijn ook hard bezig om de volgende obstakels uit de weg te ruimen: maatschappelijke normen die vrouwen de mogelijkheid ontzeggen om volledig lidmaatschap van hun families en gemeenschappen te genieten, als ook van te voren vastgestelde rollen die, kennelijk gebaseerd op cultuur en een gebrekkige interpretatie van religie, als onloochenbare feiten aan vrouwen worden opgedrongen door hun families of door de staat door middel van discriminatoire wetgeving. Vrouwen in het algemeen genieten nog steeds te weinig status of gezag binnen hun families en maatschappelijke structuren. Nog steeds blijven zij onderworpen aan tradities en gewoonten die hen beperken in hun recht op onderwijs omdat de voorkeur gewoontegetrouw naar mannen uitgaat. In vele gevallen worden zij ook beperkt om productieve leden van hun maatschappij te worden, omdat sociale druk hen kan dwingen op jonge leeftijd te trouwen en veel kinderen te krijgen.

Programme

Theme: Dream of Arab Women NGO`s 10.00 -10.30 Arrival, registration of the participants and coffee 10.30 - 10.40 Conference Chairwoman Leila Jaffar 10.40-10.50 Welcome address by Tomador Meihuizen- Hassoun, President of Arab-Dutch Women Circle 10.50- 11.10 Opening by Baroness Henriette van Lynden, Director, North Africa and Middle East Department Netherlands Ministry of Foreign Affairs 11.10-13.00 First panel session will be chaired by Dr.Maha Najjar Panel members: First lecture by, Dr. Mouna Ghanem about: Ministries of Education, Developments and Social Affair in Arab world have to work at empowering women to assume their roles in develp- ing society through widening the various scopes of education, modernizing curricula, textbooks and introducing new areas of specialization that live up to current development, help incorporate women in the labour force and to form a committee to develop the leadership role of women. Second lecture by, Iman Mandour about: Arab women Organizations are striving to make a difference in three main areas, namely reviewing legislations, combating discrimination and building capacities of Arab women.

Third lecture by, Dr. Wafika Aldughail about: Achievements of the Women Rights Organization in the Kingdom of Saudi Arabia in the last five years

Public discussion

13.00-14.30 Arab warm luncheon

14.30-16.00 Second panel session chaired by Petra Stienen Panel members:
First lecture by, Noor Ba'abad about: The integration of gender tools into strategic planning in the Arab countries Second lecture by, Nadia Shamroukh about: How the Arab women NGO`s can extend the level of awareness of the phenomenon of violence against women and the capability to eliminate the silence barrier engulfing it, also by having enacted laws that protect women from violence. Third lecture by,Ramzia Al-Iriany about: The role of Arab woman is no longer limited only to building a family. She now plays a vital role in steering the change to become an effective member in facing current and future challenges Public discussion Conclusion by Dr. Maha Najjar

Speakers
Dr.Mouna Ghanem
Previous director of UNIFEM and now she is heading a centre of development in Syria

Dr.Nadia Shmroukh,
Coordinator of an Arab Women Network (ROA) in Jordan, also she is the coordinator of a regional project on reforming the family laws in four Arab countries.

Dr.Noor Mohamed Othman Ba'abad
Assistant Deputy Minister -Ministry of Social Affairs & Labor in Yemen and member of the Higher Council of Women ; she was national manager of integrating women in gender & development projects- UNFPA.

Drs.Petra Stienen,
Studied Arabic language and middle east studies in Leiden, Cairo and London. She worked for more than ten years as a diplomat in Egypt and Syria. At present she is Deputy Head of the North America Section at the Foreign Ministry at the Hague.

Dr.Ramziah Abbas Aleryani,
Chairwoman of the Yemeni Women Union, and General Secretary of the General Arab Woman Federation
Dr.Saida Agrebi
is a member of the Tunisian parliament. She is also the chairman of the Tunisian Mothers Association as well as the Maghreb Mothers` Association. Saida has been involved at the highest level in Tunisia, the Arab World and internationally in women's organizations and she holds the title of Consultant to a number of the UN organizations for women in development. She is also Vice President of the world Family Organization. Saida has received many decorations including a recent award from the president Ben Ali in Tunisia on the occasion of Tunisian Women's Day. Dr.Wafika Aldughail
President of human right organization for women in Saudi Arabia

Opgeven uiterlijk 20 mei bij