Ingezonden persbericht


BeeTaggs in dag- en weekbladen NDC mediagroep

NDC mediagroep start vanaf 30 mei een aantal pilots met BeeTaggs in advertenties in haar dag- en weekbladen. Een BeeTagg is een tweedimensionale code die bij een redactioneel artikel of advertentie wordt geplaatst. Lezers kunnen met een camera in een mobiele telefoon de code scannen. Vervolgens wordt op de mobiele telefoon de bijbehorende internetsite geopend met aanvullende informatie in de vorm van tekst, foto's en films.

De pilot gaat van start met drie makelaars in de provincies Friesland, Groningen en Drenthe bij advertenties in Dagblad van het Noorden, de Leeuwarder Courant en de huis-aan-huisbladen van het merk Het Weekblad. Naast verschillende objecten of nieuwbouwprojecten staat een BeeTagg die door middel van scannen met de mobiele telefoon doorverwijst naar de internetsite. Hier vindt de lezer achtergrondinformatie over het betreffende object of project.

NDC mediagroep start met deze pilot omdat het gebruik van breedband internet via de mobiele telefoon een steeds grotere vlucht neemt. Het gebruik van BeeTaggs biedt diverse voordelen. De krant en internet worden dichter bij elkaar gebracht en BeeTaggs verhogen de attentiewaarde van redactie en advertenties. Bovendien bespaart het de gebruiker het intoetsen van een tekst op het relatief kleine toetsenbord van een mobiele telefoon.

NDC mediagroep is uitgever van regionale dag- en weekbladen in de noordelijke provincies van Nederland. Naast Dagblad van het Noorden en de Leeuwarder Courant geeft zij bijna 50 weekbladen uit en diverse internetsites. Daarnaast is NDC mediagroep eigenaar van een regionaal tv station en de radiozender Waterstad FM.

Hieronder vindt u drie voorbeelden van BeeTaggs die 30 mei in de dag- en weekbladen worden geplaatst. Vanaf vrijdag 29 mei zijn deze werkzaam.

EINDE BERICHT

Noot voor de redactie,

Ingezonden persbericht