Ingezonden persbericht

Stemmen op 'landschapsaantasting'

Zaandam, 29 mei 2009 - Op 30 mei kunnen bezoekers van de markt op het Proveniersplein in Haarlem een stem uitbrengen op een selectie van zes landschapsaantastingen in de provincie Noord-Holland. Welke is het ergst? Een promotieteam van De Provinciale Milieufederaties bezoekt dan de markt om aandacht te vragen voor de sluipende achteruitgang van het landschap door allerlei bebouwing. Er kan ook worden gestemd via de website: www.verkniptlandschap.nl

Meldingen
Afgelopen maanden zijn landelijk honderden meldingen binnengekomen voor storende bebouwing in het landschap in Nederland. Burgers konden via www.verkniptlandschap.nl hun meningen uploaden met voorbeelden van verrommeling van het landschap met allerlei soorten bebouwing. De Milieufederatie Noord-Holland heeft de binnengekomen meldingen van Noord-Holland geanalyseerd en een top-6 geselecteerd. Burgers kunnen uit die top-6 de ergste landschapaantasting kiezen. Ook kunnen zij oplossingen aandragen hoe deze verrommeling van het landschap het beste kan worden bestreden.

Het promotieteam staat in Haarlem op de markt op het Proveniersplein van 10.00 uur tot 17.00 uur. Zaterdag 30 mei!

Noot voor redacties:

Voor meer informatie (

Ingezonden persbericht