De Pont stichting


Anton Henning

sculpturen en werk op papier

30 mei tm 6 september 2009
| collectie

Zeven jaar geleden, in het najaar van 2002, organiseerde Museum De Pont een tentoonstelling met schilderijen van Anton Henning (Berlijn, 1964). Deze zomer wijdt het museum voor de tweede keer een expositie aan deze Duitse kunstenaar. Dit maal staan zijn tekeningen en sculpturen centraal.

"Ons hoofd is rond zodat ons denken van richting kan veranderen." zei Francis Picabia eens. Het is een uitspraak die Anton Henning zeker zal aanspreken. Net zo min als zijn dadaïstische voorganger zal men hem snel betichten van rechtlijnigheid. Zijn kunst laat zich niet gemakkelijk onder één noemer brengen. Henning schildert, tekent, maakt sculpturen en installaties. Hij bedient zich van een figuratieve en een abstracte vormentaal en maakt naar hartenlust gebruik van bestaande stijlen en beelden. En net als bij Picabia behoren spaarzaam geklede pin-ups tot zijn geliefde motieven.

Uit de geëxposeerde tekeningen en sculpturen spreekt het plezier waarmee Henning zich al deze artistieke uitdrukkingsvormen toe-eigent. De vroegste tekeningen dateren uit de jaren '80 toen hij de arena van de schone kunsten betrad als autodidact. Een met ironie gelardeerd gevoel voor humor vergezelde hem daarbij.
Zoals het een ijverig kunststudent betaamt maakte Henning in 1985 een aantal anatomische studies van mannelijke torso's. Hij noemde ze Gyros, de Griekse naam van aan spiesjes gegrild vlees. Even onverwacht is de titel van een uit datzelfde jaar daterende serie kruisigingscènes; Generalprobe heten de bladen. Henning betekende ze met korte, expressieve halen en bracht zware schaduwpartijen aan. Karakteristieker voor zijn manier van tekenen is de doorlopende contour. Soms is die breed en vloeiend, dan weer afgemeten en hoekig. De lijn is bij hem het meest in zijn element als hij zich losmaakt van de figuratie en zwierig en uitbundig met zichzelf op de loop gaat.

Net als in de schilderijen komen we in de tekeningen uitdagende pin ups tegen, bij wie het kapsel plotsklaps overgaat in abstracte arabesken; worden we geconfronteerd met bloemenstillevens waarin geen bloem te bekennen lijkt en zijn de interieurs zo overwoekerd door slingerende lijnpatronen dat deze uiteindelijk het hele beeld uitmaken. Henning houdt van de verleidelijke sensualiteit van het decoratieve en voert die kwaliteiten zo ver door dat hij er soms ook de spot mee lijkt te drijven. Moderne kunstenaars als Matisse, Picasso en Arp dienen hem tot voorbeeld. Van het purisme en de ascetische tendensen van het modernisme moet hij niets hebben en dat geldt ook voor de kale soberheid van de zalen in musea voor moderne kunst.

Henning is een kunstenaar die even veel belang hecht aan het scheppen van een passende context voor zijn kunst als aan de werken op zich. Op zijn eerste tentoonstelling in Museum De Pont toonde hij zijn schilderijen in combinatie met door hem zelf ontworpen verlichtingselementen en meubels, een salon-achtige setting die een ironisch commentaar inhield op de museale `white cube'. Tegelijkertijd vormden dergelijke installaties een extra impuls om de derde dimensie te exploreren. Met opvallend gemak brengt Henning van oudsher gescheiden disciplines samen en laat deze met elkaar versmelten. De meubels en sculpturen vormen als het ware ruimtelijke verlengstukken van zijn schilderijen. Zo fungeert een met zwierige patronen beschilderd tafeltje als een driedimensionaal schilderij. Op elkaar gestapeld nemen de tafeltjes de gedaante aan van een diabolo-achtige sculptuur. De slingerende configuraties op de geschilderde bloemenstillevens blijken ook als draadsculpturen levensvatbaar en de `Hennling' - een biomorfe, propellerachtige vorm - duikt niet alleen in tekeningen en schilderijen op als persoonlijke beeldmerk, maar ook in de sculpturen. Maar er is meer dan alleen deze motieven als het gaat om de symbiose van daarvóór op zichzelf staande disciplines. Hennings sculpturen vormen vaak een driedimensionale variant van de schilderijen. Globale Malerei noemt Henning de aan kleurige voetballen herinnerende sculpturen van beschilderd brons uit 2006. In een Blumenstilleben uit datzelfde jaar verheft een boomachtige draadsculptuur zich uit een liggend schilderij met een kleurig patroon van rechthoeken. Het werk is slechts een vingeroefening vergeleken met de installatie Oasis, die ook in De Pont te zien zal zijn. De maat van deze installatie uit 2007 wordt bepaald door een groot tapijt met een kleurig geometrisch patroon van rechthoeken van verschillend formaat. De vlakken markeren de plaats van een groot aantal sokkels. Sommige zijn leeg, op andere staan Hennings sculpturen, die het tegen elkaar en de omgeving op moeten nemen. Oasis is een `Gesamtkunstwerk' dat de verworvenheden van de minimal art in herinnering roept en deze niet méér zou kunnen tarten. Daarnaast is het een staalkaart van Hennings sculpturen uit een periode van ruim tien jaar. Tot de meest recente behoren twee complementaire series. De ene groep bestaat uit pastelkleurige sculpturen van kunststof. Met hun gestroomlijnde vormen en lenige welvingen doen ze denken aan moebius ringen. De andere is een reeks als Porträts bestempelde assemblages, vervaardigd van gedeeltelijk beschilderde vormen van gips. Hun ruwe bonkigheid staat ver af van de sensualiteit van de vormen van kunststof. Niet alleen formeel ook feitelijk zijn de sculpturen elkaars tegenhanger: de vormen van gips dienden als mal voor de andere reeks. Zoals vaker bij Henning hangt alles met alles samen. Uitersten raken elkaar en vormen de impuls voor weer nieuwe aanzetten in een oeuvre waarin ironie en generositeit elkaar in balans houden.

Voorpagina English site home algemeen educatie collectie tentoonstellingen auditorium publicaties pers e-mail vulling vulling vulling