Ministerie van Algemene Zaken

NOS, Met het oog op morgen, Radio 1

Radio / TV-interview | 29-05-2009

Minister-president Balkenende, na afloop van de wekelijke ministerraad, over de situatie rond Noord-Korea, de vrijheid van meningsuiting en de omgangsnormen in het parlement

VRAAG
Ik vond het zelf wel interessant om naar Noord-Korea te vragen. Die hebben een kernproef gedaan en gisteren hoorde ik dat het Zuid-Koreaanse leger en Amerikaanse troepen in de hoogste staat van paraatheid waren gebracht. Nou dat vond ik toch wel dreigend klinken en ik had Balkenende daarover deze week één keer eerder over gehoord, maar goed ik wilde toch wel weten of bij dit mogelijke conflict of Nederland dan wel de EU daar een rol in kan spelen.


BALKENENDE
Het is zo dat hier in de eerste plaats een rol ligt voor de VN. Het is een ongelooflijk complex onderwerp. Iedereen is ontzet over wat er gebeurt. U merkt natuurlijk ook dat Noord-Korea maar doorgaat: het is de ene proef en lancering na de ander. Dus in de eerste plaats moet er een krachtig internationaal signaal komen en daarin spelen wel een paar landen een hoofdrol, maar met name ook China. Want in die context daar is het denk ik zo dat Noord-Korea zich het meest zal aantrekken van een land als China vanwege de directe omgeving, maar ook vanwege de politieke contacten. Dus ik hoop eerlijk gezegd dat de Chinese autoriteiten ook hun invloed zullen aanwenden op Korea. Daarnaast heb je een aantal andere landen, Japan, de VS die een grote rol spelen en de EU kan evenzeer een rol spelen, maar dat gebeurt dan meer in samenspel met de VN.

VRAAG
Ja het is ook een beetje ver weg voor ons he?


BALKENENDE
Ja, maar je moet ook kijken hoe de directe relatie ligt. Soms kun je heel veel doen als er bijvoorbeeld directe politieke contacten zijn of handelsrelaties...

VRAAG
Daar wilde ik het eigenlijk met u over hebben. Ik heb dat nagegaan: er zijn handelscontacten tussen Nederland en Korea, bij elkaar opgeteld, de import en export, enkele tientallen miljoenen. Ja bent u dan voor een boycot?


BALKENENDE
Ja maar u zegt nu zelf al. Als ik zie wat wij internationaal doen, dat gaat echt om miljarden. Enkele tientallen miljoenen daar worden ze daar niet warm of koud van.

VRAAG
Maar goed het is een politiek signaal.


BALKENENDE
Ja maar ik moet zeggen dat bij de autoriteiten in Noord-Korea, als ik zie hoe zij momenteel optreden, daar zullen ze zich niets aangelegen laten liggen.

VRAAG
Dus u bent tegen een boycot?


BALKENENDE
Nou ja, ik ben niet eens tegen een boycot. Alleen je moet kijken of zoiets effect heeft. Daarom zeg ik: wat is het meest effectief? Dat zal denk ik veel meer zijn. De invloed van een land als China. Nu heb ik onlangs de minister-president...

VRAAG
China heeft natuurlijk wel een grote handelsrelatie.


BALKENENDE
Die zouden veel meer druk kunnen uitoefenen. Ik heb ook laatst de minister-president van Zuid-Korea langs gehad. Hij was voor een werkbezoek in Nederland en we hebben uitgebreid met elkaar kunnen spreken. Ik heb toen uiteraard ook gesproken over de situatie in Noord-Korea. Toen zei hij ook: het grote probleem in Noord-Korea is dat het gaat heel slecht met de ontwikkelingen, de economie draait niet goed, mensen hebben armoede. Dus wat we nu krijgen is dat de bevolking eigenlijk lijdt en wat doen de autoriteiten? Die leiden eigenlijk alleen maar de aandacht van binnenlandse problemen en wanhoop af door dit soort machtsvertoon te etaleren. Het is een buitengewoon ernstige situatie en wat dat betreft moet de internationale gemeenschap ook samenwerken, juist om een krachtig signaal te geven.

VRAAG
Maar conclusie: u gaat hier niet pleiten voor een economische boycot vanuit Nederland en de EU?


BALKENENDE
Ik zou over alle instrumenten mits het maar effectief is, maar ik zeg net: ik denk dat er andere wegen zijn op het ogenblik die waarschijnlijk veel meer zoden aan de dijk zouden kunnen zetten.

VRAAG
Goed, dan naar een binnenlandse discussie, de vrijheid van meningsuiting. U heeft zojuist op uw wekelijkse persconferentie gezegd dat u de nieuwe standpunten van de VVD beneden alle peil vindt. Waarom?


BALKENENDE
Ja ik vind wanneer we gaan tornen aan de strafbaarheid van het ontkennen van de Holocaust, dan komen we echt op een hellend vlak. En ik vind dat echt heel erg. En waarom zeg ik dat? Wat er is gebeurd in de Tweede Wereldoorlog grijpt velen en ook mij aan. Ik ben in Auschwitz geweest, ik ben in het Yad Vashem museum geweest in Israel, dat gaat over de Holocaust, ik ben in het getto in Warschau geweest, ik heb nabestaanden gesproken. En tot op de dag van vandaag, en dat zal nog doorgaan, doet de Holocaust zo onnoemelijk veel pijn. Als we nu als signaal gaan geven vanuit de politiek van je moet de Holocaust maar kunnen ontkennen, dan ben je dus strafrechtelijk niet aanspreekbaar. Dan vind ik dat een volstrekt verkeerd signaal. Dat is wat ik noem beneden alle peil.

VRAAG
Maar Mark Rutte zegt van: er zijn omstandigheden waarom het niet strafbaar zou kunnen zijn. Zit een nuance in.


BALKENENDE
Maar dat was een nuance toen hij schrok van de reacties op zijn voorstel. Maar ik denk van, en dat is de tweede reden waarom ik het onbegrijpelijk vind, natuurlijk heeft het te maken met eerdere uitingen van de heer Wilders en hij heeft daarop willen inspelen. De vrijheid van meningsuitingdiscussie loopt al een hele tijd en hij heeft gedacht ik ga vanuit de VVD maar eens flink de vrijheid van meningsuiting propageren. Dat is zijn goed recht. Nu heb ik in januari al een keer een discussie met hem hierover gehad in de Tweede Kamer, in het Vragenuurtje. En toen heeft hij gezegd: de minister-president zou het voortouw moeten nemen om de vrijheid van meningsuiting maar eens stevig te gaan versterken. Toen heb ik ook tegen hem gezegd: als je die vrijheid van meningsuiting nu gaat oprekken, en dat gaat betekenen dat aanzetten tot haat van homo's, van mensen van andere religies, als beledigen als ontkenning van de Holocaust daar deel vanuit gaat maken, dan is dat niet het land waarin ik wil wonen.

VRAAG
Maar ik vind het ook wel bijzonder dat een fractievoorzitter van een integere partij wil een discussie openen over de vrijheid van meningsuiting, heeft daarover een standpunt, dat de premier dan zegt: ik vind dat beneden elk peil.


BALKENENDE
Ja, het gaat hier ergens over: ontkennen van de Holocaust.

VRAAG
Ja maar hij ontkent het niet, hij zegt: ik vind dat onder bepaalde omstandigheden mensen dat moeten kunnen zeggen. U drukt hem nu bijna in de hoek alsof hij zelf de Holocaust ontkent en dat doet hij nadrukkelijk niet natuurlijk.


BALKENENDE
Nee, u moet het nu niet voor hem op gaan nemen. Het is zo dat de heer Rutte heeft willens en wetens deze week naar voren gebracht, terwijl hij al wist hoe de reacties zouden kunnen zijn, ik had mijn opvattingen als minister-president hier al eerder over gegeven. Hij gaat gewoon door met de strafrechtelijke aspecten rondom de ontkenning van de Holocaust nu eens flink te gaan relativeren. Dan gaat hij vervolgens wel zeggen van ja op sommige plaatsen wel, op sommige plaatsen niet. Maar het signaal dat hij hiermee afgeeft is dat we aan datgene wat nu altijd deel heeft gemaakt van de naoorlogse rechtsorde, namelijk het ontkennen van de Holocaust is strafbaar, daar gaat hij aan tornen omdat hij zegt de vrijheid van meningsuiting dat is zo'n groot goed, dan moet dat maar kunnen. En dat begrijp ik ook niet, ook niet vanuit zijn liberale positie. Ik heb de VVD altijd leren kennen als een partij die altijd zei: vrijheid en verantwoordelijkheid gaan samen. Nou ik vind dit een voorbeeld van onverantwoordelijkheid.

VRAAG
Maar ik ken Nederland ook als een land waarin we dingen mogen bediscussiëren zonder dat we het met elkaar eens zijn.


BALKENENDE
Nou maar goed. Hij heeft het recht om deze opvatting naar voren te brengen en ik heb het recht om te zeggen wat ik daar van vind.

VRAAG
Ja goed. Deze week een veel lichtere uiting rond de vrijheid van meningsuiting viel het woord flapdrol in de Tweede Kamer. Vindt u dat ook een heel gewoon Nederlands woord?


BALKENENDE
Het mag misschien wel een gewoon Nederlands woord zijn, alleen ik vind dat dit soort woorden in het parlement niet gebruikt zouden moeten worden. Ik vind dat een parlement zich zelf omlaag haalt, je mag met elkaar stevig van mening verschillen, je mag en je moet behoorlijk debatteren, je mag de degens kruizen, het mag er best fors aan toegaan. Maar doe het alsjeblieft op een waardige manier en met wederzijds respect.

VRAAG
Ja één van uw ministers werd zo weggezet.


BALKENENDE
Nou ik heb het natuurlijk ook gezien, maar goed we hebben natuurlijk vaker dingen in het parlement gehoord. Het gaat mij gewoon om het punt, ook politici hebben toch wel een voorbeeldfunctie, om de vraag hoe ga je met elkaar om? Nou en daar hoort ook bij dat je elkaar bejegent op een manier die ook respectvol is.

VRAAG
Ik dank u wel.


BALKENENDE
Graag gedaan.
(letterlijke tekst, ongecorrigeerd, PS)