Vereniging Milieudefensie


Metalen in Nederlandse producten van dubieuze herkomst


-Nederland groot-importeur van tin, koper en bauxiet uit ontwikkelingslanden
-Mijnbouw veroorzaakt ernstige milieu- en sociale problemen
-Nederlandse bedrijven laten niet handel, maar wel problemen links liggen

-Nauwelijks overheidsbeleid op verantwoord ondernemen in mijnbouw

Amsterdam, 30 mei 2009 - Nederlandse bedrijven importeren volop tin, koper en bauxiet uit ontwikkelingslanden. De mijnbouw daar veroorzaakt ernstige milieuproblemen en mensenrechtenschendingen. Dit blijkt uit het rapport 'Mining matters' dat Milieudefensie vandaag heeft uitgebracht. De milieu-organisatie concludeert dat maatschappelijk verantwoord ondernemen in de mijnbouwsector nog in de kinderschoenen staat. Milieudefensie roept de Nederlandse overheid en Nederlandse metaalbedrijven daarom op maatregelen te treffen om de massale problemen te verminderen.

Milieudefensie heeft voor de metalen tin, koper en bauxiet de handel tussen Nederland en ontwikkelingslanden in 2008 blootgelegd. Veel ontwikkelingslanden blijken weinig regels of handhaving daarvan te hebben om de mijnbouw in goede banen te leiden. Het gevolg is dat er veel misstanden plaatsvinden: illegale mijnbouw in beschermde gebieden, slechte arbeidsomstandigheden voor de mijnwerkers, kinderarbeid, vervuiling die de gezondheid van omwonenden aantast, dalende visserij-inkomsten, vernietiging van koraalriffen en grootschalige ontbossing. De meest in het oog springende vondst was, dat Nederland via Azië tin importeert uit de Democratische Republiek Congo, waar rebellengroepen een verschrikkelijke oorlog voortzetten met behulp van mijnbouwopbrengsten.

Auto's, elektronica en verpakkingen Milieudefensie deed bij zeven bedrijven in Nederland navraag over hun import en/of gebruik van tin, verwerkt bauxiet en koper. De metalen worden met name gebruikt voor elektronica, auto's, in gebouwen en huizen en voor verpakkingen. De bedrijven Alpha-Fry Technologies uit Naarden (een grote soldeertinproducent), Corus (maakt tinstaal voor blikjes), Zalco en Aldel (aluminiumsmelters) en Draka (koperkabelproducent) zijn de grootste Nederlandse importeurs van tin, verwerkt bauxiet en koper. Ook drie grote eindgebruikers van tin - Philips, Heineken en Coca-Cola - werden voor het onderzoek geraadpleegd.

Uit het onderzoek blijkt dat bedrijven nauwelijks op de hoogte zijn van de misstanden die er aan de metalen kleven. Bedrijven zetten hun leveranciers bijna niet onder druk om de omstandigheden rond de mijnbouw te verbeteren. Corus en Philips gaven wel aan, tin uit de Democratische Republiek Congo te weren vanwege de opbrengsten voor rebellengroepen. De grootste importeur van tin in Nederland, Alpha-Fry Technologies, weigerde mee te werken aan het onderzoek van Milieudefensie.

Volgens Milieudefensie fietst ook het overheidsbeleid op maatschappelijk verantwoord ondernemen momenteel om de mijnbouwproblemen heen. Anne van Schaik, campagneleider Globalisering bij Milieudefensie: "Overheden zouden bedrijven moeten verplichten om de productieketen van het metaal dat zij invoeren of gebruiken vanaf de delving in kaart te brengen."

Het onderzoeksrapport 'Mining matters' is te lezen op www.milieudefensie.nl/globalisering/publicaties/rapportenmining_matter s.pdf