Gemeente Leidschendam-Voorburg


Aanmaningen gemeentelijke belastingen

29 mei 2009 - Dit weekeinde worden aanmaningen voor de gemeentelijke belastingen bezorgd van:
de onroerende zaakbelasting en de
rioolrecht en/of afvalstoffenheffing.

Deze verzending van aanmaningen is alléén voor huishoudens en bedrijven die in januari 2009 een aanslagbiljet hebben ontvangen. Op dit aanslagbiljet staat 30 april 2009 als laatste vervaldag.

U ontvangt een aanmaning als u op 15 mei de aanslag nog niet (volledige) hebt betaald.

Betalen
Voor het betalen van de aanmaning kunt u de acceptgiro gebruiken die aan de aanmaning is gehecht. Als u de acceptgiro niet meer heeft, dan kunt u het bedrag van de aanmaning overmaken naar rekeningnummer 28 50 71 076, t.n.v. Gemeente Leidschendam-Voorburg, onder vermelding van het aanslagnummer dat u op de aanmaning vindt.

Betaalt u het bedrag van de aanmaning liever per tele- of internetbankieren? Vergeet dan niet het betalingskenmerk duidelijk te vermelden.

Misschien heeft u net het bedrag van de aanslag overgemaakt en ontvangt u toch een aanmaning. Dat kan omdat de betalingen zijn verwerkt tot en met 15 mei 2009.
Als u na 15 mei heeft betaald, dan hoeft u nu niets te doen.

Informatie over gemeentelijke belastingaanslagen Alle informatie over de gemeentelijke belastingaanslagen vindt u in het Digitaal Loket:


* WOZ-loket


* Afvalstoffenheffing