Ingezonden persbericht


PERSBERICHT

Van gastgezin naar vluchteling


. Een dorpbewoner verzucht: "Ik kies eerder voor de dood, dan dat ik mijn gasten vraag te vertrekken."
. Cultuur van gastvrijheid dreigt overbelast te worden door enorme stroom vluchtelingen
. Gastgezinnen verkopen bezittingen en delen alles wat ze hebben en zullen zonder hulp zelf ook vluchteling worden

Islamabad, 29 mei 2009

Arme gemeenschappen in het noodwesten van Pakistan vangen tot 2 miljoen mensen op die gevlucht zijn voor het geweld in de regio. Hulporganisatie World Vision is bang dat deze gemeenschappen, die toch al tot de armste in de wereld behoren, binnen een aantal dagen zelf vluchteling worden. De cultuur van gastvrijheid en meeleven maakt dat mensen zelfs hun bezittingen verkopen om gasten te geven wat ze nodig hebben.

"Families hebben tot 90% van de vluchtelingen opgevangen," zegt Graham Strong, landendirecteur van World Vision Pakistan. "Zij delen hun huizen, voedsel, kleren en water. Zij zijn zelf arm en worden nu nog armer".

Veel bezittingen worden verkocht om de groeiende nood aan te kunnen. "Nu deze ramp aanhoudt," legt Strong uit, "moeten gastgezinnen hun land, hun vee en andere bezittingen voor een prijs verkopen die veel lager is dan de normale prijs om voor hun gasten te zorgen."

Als de enige internationale hulporganisatie in het Buner district, sprak World Vision met dorpbewoners die vrijwel alles kwijt zijn. Zij zijn zeer bezorgd dat de culturele gewoontes van gastvrijheid en meeleven tot het uiterste worden opgerekt en dat deze gewoontes de schaal van de ramp maskeren. Strong: "Zonder snelle hulp zijn we bang dat er een tweede golf van vluchtelingen ontstaat die groter is dan de enorme huidige stroom. De culturele gewoontes maken dat mensen voor een onmogelijke keus komen te staan: gasten vragen om te vertrekken of zelf vluchteling worden."

Een 59-jarige man in het Buner district heeft 37 mensen opgenomen in zijn huis. "Veel gastgezinnen hebben hun bezittingen uitgeput en moeten zelf vertrekken of hun gasten vragen om hun huis te verlaten. Ik kies eerder voor de dood, dan dat ik mijn gasten vraag te vertrekken."

Tijdens een inventarisatie van de nood in Buner ontdekte World Vision dat basisvoorzieningen als gezondheidszorg, onderwijs, water en sanitaire voorzieningen nauwelijks meer aanwezig zijn. Zwangere vrouwen en kinderen onder de 5 jaar zijn extreem kwetsbaar nu de toegang tot medische voorzieningen en voorraden is afgesneden. Van de 2,4 miljoen vluchtelingen is meer dan de helft kind.

"Wij roepen de internationale gemeenschap en particulieren op om het voorbeeld van gastvrijheid en meeleven van de Pakistaanse gemeenschappen te volgen. Zij doen dat in de moeilijkst denkbare omstandigheden, hoeveel meer zouden wij kunnen doen?", aldus Strong.

World Vision deelt gezondheidspakketten, matrassen en essentiële huishoudelijke artikelen uit in Buner en hoopt 13 miljoen dollar op te halen om de ergste nood voor 200.000 mensen in de districten Buner, Swabi en Mardan, in het Noordwesten van Pakistan, te verlichten.