NEN


Normen verkleinen schade tijdens noodweer

vrijdag 29 mei 2009, 14:25

Het noodweer van de nacht van maandag 25 mei op dinsdag 26 mei was uitzonderlijk. Volgens het KNMI was er een combinatie van onder meer veel bliksemontladingen, forse neerslag met op sommige plekken hagel en zware windstoten. Een dergelijke situatie komt volgens het weerinstituut eens in de vijf tot tien jaar voor. Er waren ongeveer 75.000 bliksemontladingen. Er wordt gesproken over tientallen miljoenen euro's schade.

De gevolgen van blikseminslag- en overspanning kunnen groot en zelfs catastrofaal zijn. Door de uitbreiding van de infrastructuur en de toename van gevoelige elektronica binnen gebouwen is de kans op schade aan apparatuur door overspanning de laatste jaren sterk gestegen. Goede beveiligingsmaatregelen zijn dan ook nodig. Maar hoe tref je de juiste voorzorgsmaatregelen?

NEN-normen en praktijkrichtlijnen
Hierover is door deskundigen en belanghebbende partijen nagedacht. Zij hebben hun bevindingen en adviezen vastgelegd in een aantal normen en praktijkrichtlijnen. De belangrijkste op dit gebied zijn de Nederlandse norm NEN-EN-IEC 62305-reeks Bliksembeveiliging en de Nederlandse praktijkrichtlijn NPR 8110 Risicoklassenindeling overspanningsbeveiliging.

NEN-EN-IEC 62305-reeks is van toepassing op het ontwerpen, aanleggen en onderhouden van nieuwe en bestaande blikseminstallaties (uitwendig en inwendig). De norm beschrijft maatregelen om de gevolgen van blikseminslag zo veel mogelijk te beperken, rekening houdend met bouwkundige, esthetische en economische factoren.

NPR 8110 is een hulpmiddel om te komen tot een afgewogen risico-inschatting en een indicatie van het daarbij behorende niveau van beveiliging. Het is nadrukkelijk geen voorschrift voor het gedetailleerd ontwerpen van complete installaties voor overspanningsbeveiliging. Hiervoor wordt verwezen naar de beschikbare normen op dat gebied, zoals de mondiale normreeks NPR-IEC 61312 Bescherming tegen elektromagnetische impulsen veroorzaakt door blikseminslag.

Voor mensen uit de praktijk
De normen en praktijkrichtlijnen zijn bedoeld voor mensen uit de praktijk, zoals installateurs en adviseurs, maar ook verzekeraars die deskundig zijn op het gebied van bliksem en overspanning. Op www.nen.nl staat een volledig overzicht van de beschikbare normen op dit gebied. NEN organiseert cursussen om de normen en richtlijnen toe te lichten: www.cursussen.nen.nl
zie ook de volgende gerelateerde onderwerpen:
NIEUW Verantwoord gebouwbeheer met bliksem- en
overspanningsbeveiliging (Cursus)