Gemeente Dalfsen

Nieuwsbrief gemeente Dalfsen, zaterdag 30 mei 2009

30-05-2009

Laatste stand van zaken brand voormalige Unionfabriek

Wat is er gebeurd?

Om ongeveer 18.15 uur op vrijdag 29 mei werd een brand gemeld in de voormalige Unionfabriek aan Den Hulst in Nieuwleusen. In het pand zijn diverse kleine bedrijven gehuisvest. Er was sprake van een flinke rookontwikkeling en de brandweer heeft metingen uitgevoerd om te bepalen of gevaarlijke stoffen vrijgekomen waren. De sirenes zijn afgegaan en de inwoners van Nieuwleusen Noordwest werden geadviseerd om ramen en deuren gesloten te houden. Een persoon is met ademhalingsproblemen opgenomen in het ziekenhuis. Hij is inmiddels uit het ziekenhuis ontslagen.

Diverse brandweerkorpsen uit de regio zijn uitgerukt om de brand te bestrijden. Uit voorzorg zijn verschillende woningen in de directe omgeving ontruimd. Om 22.30 uur is het sein brandmeester gegeven en konden de korpsen beginnen met het nablussen.

Veel gestelde vragen:

Kan ik het gebied in?

Ja u kunt het gebied weer in. De afsluiting is opgeheven.

In de berichtgeving werd gezegd dat asbest is vrijgekomen, klopt dat?

In eerste instantie werd er inderdaad vanuit gegaan dat asbest bij de brand was vrijgekomen. Dit omdat de voormalige Unionfabriek een oud gebouw was. Uit voorzorg werd daarom rekening gehouden met het mogelijk vrijkomen van asbest. Na onderzoek is gebleken dat dit niet het geval is geweest. De roetdeeltjes die u vindt bevatten dus geen asbest.

Wat is het gebied waar roet is neergeslagen?

De rook van de brand dreef in zuidelijk richting over een gebied van ongeveer drie kilometer. In dat gebied zijn ook roetdeeltjes neergeslagen.

Kan ik de roetdeeltjes opruimen?

Ja u kunt de roetdeeltjes opruimen. Hierbij is geen gevaar voor uw gezondheid.

Waarmee kan ik de roetdeeltjes opruimen?

U kunt vegen en water gebruiken, al dan niet met een schoonmaakmiddel.

Is er gevaar voor mijn gezondheid?

Tijdens de brand werden bewoners in het gebied geadviseerd naar binnen te gaan en ramen en deuren gesloten te houden. Bij de brand zijn geen meetbare gevaarlijke stoffen vrijgekomen.
Bij het opruimen van de roetdeeltjes bestaat ook geen gevaar voor uw gezondheid.

Kunnen de kinderen buitenspelen?

Uw kinderen kunt u buiten laten spelen. De roetdeeltjes vormen geen gevaar.

Kan het vee buiten grazen in het gebied waar roet is neergeslagen?

U kunt het vee en kleinvee buiten laten grazen.

Ik heb schade door de brand, waar kan ik dit melden?

Neemt u bij schade contact op met uw eigen verzekeringsmaatschappij.

Informatienummer:

Op zaterdag 30 mei is tussen 08:00 - 12:00 uur het gemeentehuis bereikbaar via telefoon 0529 - 488388.

Deze nieuwsbrief is uitgegeven namens het gemeentebestuur van Dalfsen.