Gemeente Zwolle

Perspectiefnota 2010-2013

Voor u ligt de Perspectiefnota 2010 -2013 (PPN). In 2007 is afgesproken de nadruk in de beleidscyclus op de PPN te leggen. Daar waar de begroting een jaarschijf behandelt, geeft de PPN een beeld van de meerjarige strategische opgaven waar de stad voor staat. Het biedt een kader waarbinnen strategische
beslissingen worden afgewogen. Besluiten die passen in het afgesloten collegeakkoord (waaronder de prestatieafspraken) en besluiten die over deze raadsperiode heen reiken. Daarnaast zijn er ook de zaken die Zwolle als gemeente moet regelen omdat bijvoorbeeld wet- en regelgeving daarom vraagt.

Download de pdf van deze brochure / folder:
perspectiefnota_2009_lowres.pdf Zie het origineel

Bron: Informatiecentrum gemeente Zwolle
Datum van 28-05-2009 tot 27-05-2010

* bestuursinformatie