Ingezonden persbericht


PERSBERICHT

lijn 109 Eemnes-Hilversum blijft in de toekomst

Provincie neemt voorstellen PvdA lijn 109 over

Lijn 109 tussen Eemnes en Hilversum blijft zeker in de toekomst na de concessieverlening in het Gooi en Vechtstreek. Dat heeft het provinciebestuur van Noord-Holland aan de PvdA Statenfractie van Noord-Holland toegezegd. De nieuwe concessiehouder heeft enige vrijheid om lijnbussen te schappen en nieuwe toe te voegen. PvdA-statenlid Gohdar Massom drong bij het provinciebestuur aan om lijn 109 in de toekomst te handhaven. Tevens deed hij in schriftelijke vragen, voorstellen om de huidige route van lijn 109 te verbeteren.

In 2011 wordt het openbaar vervoer in het Gooi en Vechtstreek voor 8 jaar openbaar aanbesteed.

Lijn 109 verbindt Eemnes met Hilversum, Bussum, Laren en Tergooi Ziekenhuis Blaricum. Deze bus rijdt zeven dagen per week een halfuursdienst, 's avonds een uurdienst en rijdt van 's morgens vroeg tot middernacht. De halte Tergooi Ziekenhuis fungeert ook als overstaphalte op de snelbus naar Amsterdam. De concessie-verlener voor deze lijn is de provincie Noord Holland.

Massom is blij met de toezegging van het provinciebestuur "Lijn 109 is veel belangrijker voor Eemnes dan lijn 73. Het is voor Eemnes van een groot belang dat bij de verlening van de nieuwe concessie door Noord Holland - medio 2011 - deze lijn gehandhaafd blijft".

'Vooral de directe verbindingen met de NS stations Hilversum en Bussum én de directe verbinding met het ziekenhuis tellen zwaar', zegt Massom. 'Daarnaast vervult lijn 109 op Noord Hollands gebied een belangrijke functie in Laren. Voor de Eemnesser OV-gebruikers is lijn 109 ook essentieel. Eemnessers zijn namelijk vooral gericht op plaatsen die in Noord Holland liggen'.

Het provinciebestuur neemt de verbetervoorstellen van de PvdA Statenfractie voor verbetering van de huidige route van lijn 109 over. De verbeteringen worden opgenomen in het programma van eisen van de nieuwe concessie.

Volgens de PvdA-voostellen zal lijn 109 in de toekomst door het midden van Eemnes, over de Laarderweg, gaan rijden. De toegang tot de bus is dan over beide delen evenwichtiger verdeeld.

Massom. 'De huidige route van lijn 109 bedient vooral het noordelijke deel van Eemnes. Het zuidelijke deel van Eemnes kan geen gebruik maken van lijn 109'

Tevens komt in de toekomst een halte bij het gemeenschappelijk BEL-kantoor in Eemnes waarin Blaricum en Laren samen werken met de Utrechtse gemeente Eemnes.

*** EINDE PERSBERICHT ***

Noot voor redacties