Ingezonden persbericht


PERSBERICHT

Datum: 30 mei 2009

Vereniging Kust & Zee krijgt zes miljoen voor
mosselherstel

Delfzijl - De Vereniging Kust & Zee krijgt zes miljoen euro voor het herstel van mosselbanken in de Waddenzee. Tijdens de Waddentoogdag in Delfzijl is dit door minister Cramer van Ruimte en Milieu bekend gemaakt. Een groot deel van de gelden komen uit het Waddenfonds. Daarnaast worden bijdragen verwacht van de provincies Friesland en Noord-Holland en van Rijkswaterstaat. De Vereniging Kust & Zee zal dit herstelproject uitvoeren samen met IMARES (Wageningen UR), het NIOZ en SOVON (beide Texel), NIOO (Yerseke) en de Universiteit van Utrecht. Het project zal lopen tot 2014 onder de naam Mosselwad.

In het project Mosselwad worden nieuwe experimentele mosselbanken aangelegd en wordt de ontwikkeling van zich herstellende mosselbanken gedurende vier jaar intensief gevolgd. Zowel droogvallende als permanent onder water staande mosselbanken worden onderzocht op stabiliteit, diversiteit van de levensgemeenschap ter plekke, invang van zand en slib en de betekenis voor de vogels van het wad. Onder invloed van bodemroerende visserij en zware herfststormen is het areaal aan mosselbanken de afgelopen twintig jaar zeer sterk teruggelopen. Mosselen hebben als biobouwers, als waterfilteraars en als voedsel voor vogels, zeesterren, krabben e.a. een heel belangrijke rol in het waddenecosysteem. Samenhangende mosselbanken zijn te beschouwen als de riffen van de noordelijker kustzeeën die de diversiteit en de stabiliteit van het waddensysteem vergroten.

Met de visserijsector is afgesproken dat met ingang van 2009 20% van het voor mosselzaadvisserij geschikte areaal permanent niet meer zal worden bevist waardoor zich daar weer jonge mosselen kunnen vestigen en uitgroeien tot mosselbanken. Via het project Mosselwad wordt deze ontwikkeling met de modernste hulpmiddelen (continue video-opnames, slibmetingen) gedurende vijf jaar vastgelegd en wetenschappelijk geanalyseerd. De video-opnamen kunnen al tijdens het onderzoek live via internet worden gevolgd. Met de resultaten van de experimenten en het onderzoek wordt een Handboek Mosselbanken voor de beheerders van de Waddenzee opgesteld.
Kust & Zee streeft met het project naar zo nauw mogelijke samenwerking en afstemming met andere projecten en studies in de Waddenzee van overheid, onderzoeksinstellingen, natuur- en visserijorganisaties.

EINDE BERICHT

Meer informatie (samenvatting projectplan Mosselwad) en beeldmateriaal is beschikbaar op www.kustenzee.nl/pers

Vereniging Kust & Zee
Kust & Zee is een vereniging die een rijke, gezonde en aantrekkelijke kust en zee voor zowel mens als natuur wil realiseren, waar behoud en ontwikkeling samengaan. Het is het samenwerkingsverband van de Nederlandse en Vlaamse lidorganisaties van de Europese Coastal & Marine Union (EUCC). De Vereniging Kust & Zee vervult een intermediaire rol tussen natuurbeschermingsorganisaties, kennisorganisaties, overheden en de private sector. Kust & Zee is de ambassadeur, aanjager van processen, coördinator van denktanks en voorlichter van duurzaam gebruik, beheer en ontwikkeling van kust en zee.
www.kustenzee.nl, www.eucc.net

IMARES
Onderzoeksinstituut behorend tot Wageningen UR dat zich richt op strategisch en toegepast marien ecologisch onderzoek.
www.wageningenimares.wur.nl

NIOZ
Koninklijk Nederlands Instituut voor Zeeonderzoek. www.nioz.nl

SOVON
Vogelonderzoek Nederland
www.sovon.nl

NIOO-CEME
Nederlands Instituut voor Ecologie, Centrum voor Estuariene en Mariene Ecologie www.nioo.knaw.nl/node/69

Universiteit van Utrecht
Faculteit Geosciences
www.uu.nl/EN/faculties/geowetenschappenIngezonden persbericht