Gemeente Hulst


Persbericht - 29.05.2009

Fouten bij bezorging kandidatenlijsten

Op donderdag 4 juni 2009 vindt de verkiezing voor het Europese Parlement plaats in Nederland.
De kiesgerechtigden in de gemeente Hulst hebben onlangs hun stempas ontvangen, waarmee zij in elk willekeurig stembureau in de gemeente Hulst hun stem kunnen uitbrengen. Deze week zijn ook de kandidatenlijsten verspreid. Hierop staan de kandidaten die verkiesbaar zijn. Op de achterzijde staan onder andere de stembureaus vermeld. Daarnaast is er ook enige andere voor de gemeente specifieke informatie opgenomen.

Door een fout van TNT zijn abusievelijk in bepaalde gebieden in de gemeente Hulst de kandidatenlijsten van de gemeente Terneuzen bezorgd. Daarnaast zijn in bepaalde gebieden in de gemeente Terneuzen de lijsten van de gemeente Hulst bezorgd.
Wat betreft het kandidatenoverzicht, zijn de lijsten van de gemeenten Hulst en Terneuzen identiek. Doch de informatie op de achterzijde wijkt af.

Inwoners van de gemeente Hulst die een lijst van de gemeente Terneuzen hebben ontvangen, kunnen - indien zij dat wensen - een correcte lijst opvragen bij de afdeling Publiekszaken van de gemeente Hulst, bereikbaar op tel. 0114-389355.

De informatie welke op de achterzijde van de kandidatenlijsten is vermeld, is ook in de gemeentelijke informatierubriek in het Zeeuws-Vlaams Advertentie van 27 mei 2009 opgenomen. Daarnaast is op www.gemeentehulst.nl de nodige informatie terug te vinden.

---