Gemeente Hulst


Persbericht - 29.05.2009

Bestemmingsplan De Nieuwe Bierkaai

Voor het noordwestelijk deel van de binnenstad van Hulst is het plan De Nieuwe Bierkaai ontwikkeld. Centraal stond de wens om dit deel van de Hulster binnenstad aantrekkelijker te maken en de winkelfunctie te versterken. Het meest in het oogspringende onderdeel van De Nieuwe Bierkaai is zonder twijfel de waterpartij.

Op 2 april 2009 stelde de gemeenteraad het bestemmingsplan De Nieuwe Bierkaai vast. Bij die vaststelling bracht de gemeenteraad nog een aantal wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan aan. Die wijzigingen zijn enerzijds een gevolg van enkele ingediende zienswijzen. Zo werd bijvoorbeeld het aantal toegestande m2 voor supermarkten verlaagd.
Anderzijds volgden wijzigingen vanwege voortschrijdend inzicht ten aanzien van het project.
Zo is bijvoorbeeld voor bepaalde plangedeelten alsnog de bestaande bestemmingsregeling gehandhaafd en kan de nieuwe regeling pas na het volgen van een wijzigingsprocedure worden toegekend.

Het bestemmingsplan ligt nu tot en met 8 juli 2009 voor een ieder ter inzage in de gemeentewinkel, gelegen aan de Grote Markt 24 te Hulst. Ook is het terug te vinden op www.gemeentehulst.nl (in menu onder gem.regelgeving bestemmingsplannen).

Tot en met 8 juli 2009 kunnen belanghebbenden tegen het besluit van de gemeenteraad beroep in stellen bij de Raad van State.
---