Korps Landelijke Politiediensten

Kom bij de politie

Sloep onder de loep

Driebergen, 30-05-2009 o Het Korps landelijke politiediensten (KLPD) heeft zaterdag 30 mei 2009 op vijf locaties 36 recreatievaartuigen, vervoerd over de openbare weg, gecontroleerd. De vaartuigen, motoren en onderdelen daarvan zijn gecontroleerd op legaliteit en de combinaties waarmee het transport plaatsvond op technische staat.

In tien gevallen is er proces-verbaal opgemaakt, waaronder een aantal keer het rijden zonder rijbewijs E. Er zijn geen gestolen goederen aangetroffen.

De controles zijn uitgevoerd door de Waterpolitie en de Verkeerspolitie van het KLPD met als doel om samenwerking en opsporing op het gebied van diefstal en heling van (recreatievaartuigen), scheepsmotoren en onderdelen daarvan, alsmede trailers en technische staat van het transport over de weg gestalte te geven.

Over het algemeen waren de recranten die hun vaartuig te water gingen laten positief over de controle. Zij zagen in dat als hun boot gestolen zou zijn dat de politie dan er direct achter zou komen op deze manier.

De Waterpolitie kon preventief adviezen geven over de onvolkomenheden die zijn aangetroffen voordat de boot te water zou worden gelaten. Het ging hier over het algemeen overtredingen met betrekking tot registratie(tekens) en vaarbewijzen. Aangezien de boten nog op het droge lagen is hier waarschuwend tegen opgetreden.

De controles vonden plaats op de openbare weg in de nabijheid van jachthavens en te-water-laatplaatsen in de omgeving van Roermond, Zutphen, Maasbracht, Tiel en Nijmegen.