Gemeente Delfzijl

Waddentoogdag op 30 mei in Delfzijl

Op zaterdag 30 mei vindt in Delfzijl de jaarlijks terugkerende Waddentoogdag plaats. Deze dag is vijf jaar geleden ingesteld door de toenmalige minister van VROM na de instelling van het Waddenfonds. Het kabinet heeft besloten in een periode van 20 jaar 800 miljoen euro uit te trekken voor extra investeringen in het waddengebied.

Omdat eenmalig is uitgegaan van een bedrag van 122,4 miljoen euro als nadeelcompensatie voor de kokkelvisserij en dit inmiddels ook wordt uitbetaald, resteert 677,4 miljoen euro voor het Waddenfonds.

Â

Het Waddenfonds subsidieert projecten die gericht zijn op de volgende subdoelen:

* vergroten en versterken van de natuur- en landschapswaarden van het waddengebied

* verminderen of wegnemen van externe bedreigingen van de natuurlijke rijkdom van de Waddenzee

* duurzame economische ontwikkeling in het waddengebied en een substantiële transitie naar een duurzame energiehuishouding in het waddengebied en de direct aangrenzende gebieden ontwikkelen van een duurzame kennishuishouding ten aanzien van het waddengebied.

Â

Doelstelling van de Waddentoogdag is dat betrokken ministeries, provinciale en regionale bestuurders en belangengroepen elkaar op de hoogte stellen van de ontwikkelingen in het waddengebied en de voortgang van projecten.

Â

Op 30 mei worden circa 150 gasten verwacht, waaronder de ministers J.M. Cramer (VROM) en G. Verburg (LNV) en staatssecretaris J.C. Huizinga (Verkeer en Waterstaat). Naast aandacht voor nieuwe ontwikkelingen staat ook op de agenda de goedkeuring van de aanvragen in de tweede tender van het Waddenfonds. Daarvoor zijn in totaal 77 aanvragen gedaan. De totale investeringen van de ingediende projecten bedragen 180 miljoen euro. Voor deze investeringen wordt voor 120 miljoen euro een beroep gedaan op het Waddenfonds. Voor deze tweede tender is 33 miljoen euro subsidie beschikbaar. Minister Cramer maakt op de Waddentoogdag bekend welke aanvragen zijn goedgekeurd.

Â

De gemeente Delfzijl is als één van de Waddengemeenten gastheer van de Waddentoogdag en ontvangt in het Pinksterweekend de Waddentoogdagbezoekers in de Evenementenhal.