Gemeente Winschoten


Opkomst publieksenquête ontwerp nieuwe Cultuurhuis 16,83%

Gemeenteraad Winschoten maakt nu 1 juli keuze voor ontwerp

16,83% van de inwoners vanaf 14 jaar van de drie Oldambtgemeenten en Bellingwedde heeft de afgelopen twee weken gestemd op haar favoriete ontwerp voor het nieuwe Cultuurhuis in Winschoten. Dat komt neer op ongeveer 7.000 stemmen. Daarmee wordt niet voldaan aan de gestelde voorwaarde van een minimale deelname van 20% van de uitgenodigde kiezers. De keuze voor een ontwerp ligt nu bij de gemeenteraad van Winschoten.
Op 1 juli a.s. maakt de raad deze keuze. Het gemeentebestuur van Winschoten is teleurgesteld over het aantal deelnemers aan de stemming. De opzet was er op gericht om iedere inwoner van de nieuwe Oldambt gemeente en Bellingwedde op een eenvoudige manier te laten meebeslissen over het ontwerp van het toekomstige Cultuurhuis voor de regio. Inwoners van 14 jaar en ouder konden van 27 mei t/m 10 juni stemmen via internet of antwoordkaart. Daarvoor ontvingen zij een persoonlijke uitnodiging.