Ingezonden persbericht


Persbericht

Akkoord voor overdracht van Scarletnetwerk aan Syntigo nv

Brussel, 2 juli 2009

Op 7 november 2008 keurde de Belgische Raad voor de Mededinging de overname van Scarlet nv door Belgacom nv goed, mits een aantal voorwaarden, waarvan de belangrijkste de overdracht van het netwerk van Scarlet was.

Op 1 juli heeft de Belgische Raad voor de Mededinging het aanbod goedgekeurd van Syntigo om het netwerk van Scarlet over te nemen. Syntigo nv is het ICT-filiaal van de NMBS Holding. Zoals bepaald in de overeenkomst tussen Scarlet en Syntigo wordt de eigendomsoverdracht van het netwerk van Scarlet naar Syntigo pas effectief op het moment waarop de bestaande klantenbasis van Scarlet volledig is overgedragen naar de technische platforms van Belgacom nv. Deze transactie is een belangrijke mijlpaal voor de finalisering van de overname van Scarlet door Belgacom en geeft aan dat Belgacom al haar verbintenissen t.a.v. de Belgische Raad voor de Mededinging wenst na te komen.

Financiële details van de transactie worden niet bekendgemaakt. ***

De Belgacom Groep (Euronext: BELG). Dankzij haar ruime ervaring als historische operator in België en dankzij de veelzijdige talenten van haar teams is de Belgacom Groep de referentieaanbieder van geïntegreerde telecomdiensten in het land. Door voortdurend te investeren in spitstechnologie kunnen we onze klanten in alle netwerken, zowel vaste als mobiele, hogesnelheidsoplossingen aanbieden. Voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2008 realiseerde de Groep totale opbrengsten van 5,978 miljard EUR en een nettobedrijfswinst vóór afschrijvingen (ebitda) van 1,905 miljard EUR, inclusief niet-terugkerende elementen.Ingezonden persbericht