Ingezonden persbericht


PERSBERICHT

Utrecht, 2 juli 2009

Sociaal raadslieden MOgroep blij met stap Hirsch Ballin

Het rapport Incassokosten, een bron van ergernis! van de Landelijke Organisatie Sociaal Raadslieden (MOgroep/LOSR) krijgt een Haags vervolg. Minister Hirsch Ballin heeft in een brief aan de Kamer de contouren van een wettelijke maximering van incassokosten kenbaar gemaakt. Deze stappen heeft hij ondernomen naar aanleiding van de incassomisstanden zoals door de sociaal raadslieden eind 2008 beschreven in dat rapport.

De minister stelt dat hij de maximumtarieven afhankelijk wil stellen van de hoogte van de incassovordering, met als minimumbedrag 40 euro. De tarieven zullen ook gelden wanneer in de overeenkomst of algemene voorwaarden hogere bedragen vermeld staan. Naarmate de schuld groter wordt, zal het incassopercentage dalen.

Een wettelijke regeling volgens dit voorstel maakt het mogelijk om op te treden tegen:

. louche incassobureaus die zich over de ruggen van schuldenaren verrijken, door onder allerlei benamingen veel te hoge kosten in rekening brengen;
. incassobureaus die incassokosten over de hoofdsom berekenen, terwijl de schuldeiser zelf ook al kosten in rekening heeft gebracht die in de hoofdsom verstopt zitten (verborgen incassokosten);
. de enorm hoge incassobedragen die energie- en waterbedrijven in rekening brengen en die nu onder dreiging van afsluiting veelal betaald worden;
. de extra 25 euro incassokosten die de bij de Nederlandse Vereniging van Incasso-ondernemingen aangesloten incassobureaus standaard te veel in rekening brengen. (130 miljoen op jaarbasis)

De sociaal raadslieden van LOSR/MOgroep W&MD zien uit naar het wetsvoorstel. De contouren zijn goed!