NCRV

Het Blauwe Goud

Het Blauwe Goud: water voor wezen

Donderdag 2 juli

19.55 uur, Nederland 2

Het Blauwe Goud is een NCRV-serie van Marcel Quartel over de wereldwijde waterproblematiek. Onderdeel in elke aflevering is een exclusief gesprek met Prins Willem-Alexander, voorzitter van de VN-adviseursgroep voor water en sanitatie.

In de aflevering op donderdag 2 juli gaat Het Blauwe Goud over sanitatie, goede hygiëne en gezondheid. Een Nederlander heeft in India een mobiel waterzuiveringapparaat ontwikkeld. Het wordt geplaatst in sloppenwijken waar voor miljoenen mensen nauwelijks schoon water en hygiëne beschikbaar is.

In Sri Lanka zijn veel weeskinderen als gevolg van de burgeroorlog en door de tsunami van 2004. Het waterzuiveringapparaat staat daar bij een groot weeshuis. Zo is er op eenvoudige manier schoon water en worden veel ziektes voorkomen. Maar de mobiele zuiveraar kan ook worden ingezet bij acute natuurrampen.

In deze aflevering is er ook aandacht voor een waterproject van AMREF/Flying Doctors onder de Masai-bevolking in Kenia. Deze nomaden zijn voor zichzelf en hun vee erg afhankelijk van water. Het land heeft de laatste jaren een lange periode van droogte gehad.

Het Blauwe Goud is eerder uitgezonden in het voorjaar van 2008.