Prominente opinieleiders geven visie op toekomst Limburg en Euregio

15/06/2009 17:36

CASE Builders

MAASTRICHT - Circa duizend captains of industry, managers, wetenschappers en vertegenwoordigers van onderwijsinstellingen en overheden komen op 2 juli bijeen om te discussiëren over de toekomst van Limburg en de Euregio. Plaats van handeling is het TechTop Congres in het MECC in Maastricht, waar de crème de la crème van Nederlandse opinieleiders hun visie geeft op de komende ontwikkelingen op het gebied van techniek, onderwijs, innovatie en arbeidsmarkt.

Het TechTop Congres wordt officieel geopend door oud Tweede Kamervoorzitter Frans Weisglas, die voor deze bijzondere gelegenheid het dagvoorzitterschap voor zijn rekening neemt.

Speciale sprekers tijdens het congres zijn Arie Kraaijeveld, voorzitter Platform Bèta Techniek; Jo Ritzen, voorzitter van het college van bestuur Universiteit Maastricht en Jan Kamminga, voorzitter FME - CWW. Zij gunnen het publiek een blik op de mogelijkheden die techniek biedt als stimulator voor welvaart, werkgelegenheid en duurzaamheid in Limburg en de Euregio. Vervolgens worden tijdens een 80-tal parallelsessies inhoudelijk dieper in gegaan op de centrale thema's.

Minister Plasterk

Inmiddels heeft politiek Den Haag laten weten groot belang te hechten aan de TechTop 2009, waar het TechTop Congres nadrukkelijk onderdeel van uitmaakt. Zo is Minister Ronald Plasterk van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (virtueel) aanwezig om de bezoekers van het congres toe te spreken.

Daarnaast heeft de organisatie ook Minister Maria van der Hoeven van Economische Zaken uitgenodigd om in Maastricht aanwezig te zijn tijdens de Top.

Extra geld voor onderwijs

Het TechTop Congres is overigens niet alleen een plek voor het delen van visies en inhoudelijke discussie. Tijdens het plenaire gedeelte wordt tevens nadrukkelijk aandacht besteed aan het verder mogelijk maken van kwalitatief hoogstaand onderwijs in Limburg. Daarom krijgen diverse onderwijsinstellingen, provincie breed, een aantal cheques overhandigd als stimuleringsbijdrage.

Belangstellenden kunnen zich nog aanmelden voor het TechTop Congres via de speciale website www.techtop.nl.

Brede steun

Het TechTop Congres maakt onderdeel uit van het twee dagen durende evenement TechTop 2009, dat op initiatief van TOA Limburg en Technocentrum Zuid-Limburg op 1 en 2 juli wordt gehouden op de Chemelot Campus in Geleen en in het MECC in Maastricht. Het grootschalige evenement wordt gesteund door de provincie Limburg, de grotere Limburgse gemeentes, alle onderwijsinstellingen waaronder de OU, de Hogescholen Zuyd en Fontys, de Universiteiten van Maastricht, Aken en Luik, diverse ROC's en VO- scholen en het bedrijfsleven.

14.000 jongeren

Naast het TechTop Congres, vindt tijdens de TechTop 2009 tevens een Expertmeeting plaats en kunnen de jongeren onder het publiek onder meer een experience- en attractiepark bezoeken met diverse demonstraties en kijk- en doe-activiteiten, audiovisuele en multimediale presentaties, shows en wedstrijden. De belangstelling hiervoor is zo groot gebleken, dat men helaas heeft moeten besluiten niet meer dan 14.000 jongeren toe te laten. De reden hiervoor is dat de organisatie van TechTop 2009 op elk moment de veiligheid van de aanwezige jongeren wil kunnen garanderen.

Banenplein

Gedurende de TechTop 2009 presenteren bedrijven, organisaties, scholen in het voortgezet en hoger onderwijs en de universiteiten zich op een vijftal pleinen aan het publiek. Het gaat daarbij om een Onderwijsplein, een Bedrijvenplein, een Innovatieplein, een Overheidsplein en een Banenmarkt. Op deze Banenmarkt is het mogelijk voor werkzoekenden om direct te solliciteren op voor hen interessante vacatures.

http://www.techtop.nl