Gemeente Eemsmond


College Eemsmond presenteert kadernota met beperkingen aan raad dinsdag 16 juni 2009

Met onzekere ontwikkelingen voor de boeg presenteert het college van gemeente Eemsmond aan de gemeenteraad een Kadernota met grenzen. De Kadernota geeft de financiële ruimte van de gemeente aan voor de komende jaren. In de nota staan de belangrijkste ontwikkelingen tot en met 2013, die worden meegenomen in de begroting en meerjarenraming. Donderdag 2 juli behandelt de raad de kadernota 2010-2013.

Ook Eemsmond wordt getroffen door de gevolgen van de kredietcrisis. De algemene uitkering die de gemeente van het Rijk ontvangt valt in vergelijking met voorgaande jaren flink tegen. De verlaging van deze uitkering betekent dat er naast de voortzetting van het bestaande beleid voor de komende jaren geen ruimte is voor nieuwe ontwikkelingen. Wethouder van financiën Jan Dobma: "Misschien heeft de toekomst nog positieve ontwikkelingen voor Eemsmond in petto. Maar je kunt geen geld uitgeven wat nog niet in de portemonnee zit."

Onzekere inkomsten
De ontwikkelingen van de bouw van energiecentrales in de Eemshaven zijn ernstig vertraagd vanwege de bezwaarprocedures die daartegen lopen. Als de centrales gebouwd mogen worden, krijgt de gemeente inkomsten uit onroerendezaakbelastingen. De gemeente kan deze inkomsten vervolgens gebruiken om nieuw beleid te realiseren. Ook de onzekere voortgang van de verkoop van Essent-aandelen die de gemeente bezit, spelen een rol bij de voorzichtige uitwerking van de Kadernota.