Rijksuniversiteit Groningen

Computer-supported collaborative learning and gender

Datum: 02 juli 2009

Promotie: mw. Ning Ding, 13.15 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Proefschrift: Computer-supported collaborative learning and gender

Promotor(s): prof.dr. R.J. Bosker

Faculteit: Gedrags- en Maatschappijwetenschappen

Verschillen tussen jongens en meisjes bij het natuurkunde-onderwijs

Er zijn verschillende onderzoeken die laten zien dat samenwerkend leren (in groepjes werken) in het middelbaar onderwijs effectief kan zijn bij het leren oplossen van natuurkundeproblemen. Maar het is nog onduidelijk hoe de samenstelling naar geslacht van invloed is op het effect van samenwerken. Ook is nog niet helemaal bekend in hoeverre het verschil in groepsamenstelling qua geslacht van invloed is in het samenwerken op afstand met behulp van de computer.

Promovenda Ning Ding laat in haar onderzoek onder meer zien dat meisjes meer van individueel leren met aanwijzingen profiteren dan van samenwerkend leren. Jongens profiteren van beide evenveel. Verder is er een relatie tussen de communicatiestijl van vrouwelijke leerlingen en hun vaardigheid in het oplossen van natuurkundeproblemen.

Ning Ding (China, 1975) deed haar promotieonderzoek bij het Instituut voor Onderwijsonderzoek (GION) van de RUG, waar zij verder gaat als postdoc.

Laatst gewijzigd: 23 juni 2009 09:43