Gemeente Doetinchem

Persbericht, 26 juni 2009

Informatieve raadsbijeenkomst op 2 juli

Op donderdag 2 juli, aanvang 19.30 uur, bespreekt de gemeenteraad in het stadhuis de voortgang bouw Lyceumkwartier en vestiging speelautomatenhal en de economische visie op Doetinchem. Deze bijeenkomst is openbaar voor geĂŻnteresseerden.

Tijdens deze informatieve raadsbijeenkomst informeert de raad zich over die twee onderwerpen. Het gaat alleen om beeldvorming; oordeels- en besluitvorming komen in de raadsvergadering van 9 juli. Aan het begin van deze informatieve raadsbijeenkomst kunt u uw mening geven over de vermelde onderwerpen. Als u iets aan de raad wilt voorleggen, dan meldt u zich, het liefst een dag van tevoren, aan bij de raadsgriffie via (0314) 377 145 of griffie@doetinchem.nl.